Leraar Basisonderwijs

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Leraar Basisonderwijs – ook wel Pabo genoemd – leidt je op om voor de klas te staan als leraar bij een basisschool. Na de opleiding geef je les aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB Ed
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34808
De kinderen van groep zeven krijgen vaak les uit lesboeken. Jij gebruikt de omgeving van de basisschool. Maakt de lessen een stuk levendiger. Met een bezoek aan het oude stadscentrum voor je les geschiedenis. Of een excursie door de bossen voor de les natuuronderwijs. Als je leraar bent op een basisschool is geen dag hetzelfde. Je bent initiatiefrijk. En gaat gemakkelijk het gesprek aan met kinderen, medestudenten, collega's en ouders. Je werkt graag met mensen en vooral met kinderen. Wilt hen les geven, begeleiden en leren over omgaan met elkaar. Hoe je ruzies kunt vermijden of oplossen. Je verdiept je graag in de leerstof. Bent goed in samenwerken en organiseren. En blijft daarbij altijd je actieve zelf. Je leert hoe je boeiende lessen geeft aan soms grote groepen basisschoolkinderen. Met verschillende karakters en uit verschillende werelden. Je leert leerprogramma's te ontwikkelen. En contacten onderhouden met je leerlingen en hun ouders. Praktijkstages zijn een belangrijk deel van je opleiding. Je ontwikkelt je talenten en geeft een persoonlijke touch aan je werk. Na deze opleiding ben je leraar basisonderwijs. Je mag lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Het eindniveau van onze studenten is hoog. De Pabo in Breda leidt studenten samen met basisscholen uit de regio op. We werken intensief samen met de beroepspraktijk, leiden stagecoaches op en investeren in begeleiding. Veel basisscholen zijn als opleidingsschool door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend. Daar zijn we trots op. Ook werken we samen met academische opleidingsscholen. Dat zijn scholen waarmee we onderzoek doen naar verbetering van het onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In de verschillende jaren en per blok leggen we de nadruk op diverse beroepstaken:
Jaar 1: Het kind in beeld (blok 1), het leren van het basisschoolkind (blok 2), de creatieve leerkracht (blok 3) en de leerkracht als manager (blok 4).
Jaar 2: Het spelende kind (blok 1 en 2) en verder de wereld verkennen (blok 3 en 4).
Jaar 3: Minor (blok 1 en 2) en passend onderwijs (blok 3 en 4).
Jaar 4: Afstuderen (blok 1 tot en met 4).
Het is belangrijk dat je leert kijken naar kinderen. Zodat je in je onderwijs kunt aansluiten op hun behoeften. Vandaar dat er in jaar 1 als in jaar 2 veel aandacht is voor het thema kind. Het complete onderwijsprogramma geeft je een goed beeld van het beroep. Je ontwikkelt in 4 jaar de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Voor de vakken die je behaald hebt krijg je studiepunten.

1e jaar Tijdens de propedeuse vergroot je je basiskennis in vele vakken. Je leert hoe je leuke lessen verzorgt. Om een creatieve leerkracht te zijn die leerlingen inspireert. Je verdiept je in de ontwikkeling van kinderen. Alles wat je leert breng je tijdens stages in de praktijk. Elk studiejaar van de opleiding Leraar Basisonderwijs kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar het tweede jaar te gaan. Ook moet je de verplichte landelijke rekentoets halen.
periode
1234
Kennisbasis taal en rekenen
Engels
Werkplekleren stage
Professionele identiteit
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde
Taal
Rekenen
Drama
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
Workshop logopedie
Beeldende vorming
Levensbeschouwing
Workshop Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
Bewegingsonderwijs
2e jaar Je ontwikkelt een visie op het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Tijdens deze Pabo-studie leer je om onderwijs te geven dat aansluit op de talenten en capaciteiten van elk kind. In de eerste helft van jaar 3 van de opleiding tot leraar ga je je specialiseren met een minor naar keuze. In jaar 4 loop je je LIO-stage (Leerkracht in Opleiding). Ook werk je aan verschillende onderzoeken en je afstudeeronderzoek. Je sluit de opleiding af met een assessment.
periode
1234
Kennisbasis taal en rekenen
Vaardigheidslijn kunstzinnige oriëntatie
Engels
Werkplekleren stage
Professionele identiteit
Vrije ruimte (waaronder multidisciplinariteit)
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde
Taal
Rekenen
Drama
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
Beeldende vorming
Bewegingsonderwijs
Muziek
Schrijven
Levensbeschouwing
3e jaar
periode
1234
Kennisbasis taal en rekenen
Vrije ruimte
Werkplekleren stage
Professionele identiteit
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde
Taal
Rekenen
Logopedie
Schrijven
Levensbeschouwing
Profieldeel: muziek / natuur & techniek / geschiedenis / beeldende vorming
4e jaar
periode
1234
Werkplekleren afstuderen
Professionele identiteit afstuderen
Praktijkonderzoek afstuderen
Onderzoek levensbeschouwing afstuderen
Startbekwaamassessment afstuderen

minors

minor Keuze

Je kiest uit de minors Hoogbegaafdheid, Teaching English Abroad, Gedragsspecialist, Bewegingsonderwijs of een minor buiten Avans.

In elke minor speel je in op de nieuwste ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.

minor Teaching English Abroad

Teaching English Abroad focuses on the skills needed to teach English to young children. Dutch students will teach English abroad, foreign students will do an internship in preselected Dutch schools.

The programme starts with 6 weeks of theoretical background training in English-teaching skills. Focus will be on the methodologically correct use of drama, music, TPR and CLIL as well as on multicultural group work. Each of these 6 weeks has 1 internship day on which the skills acquired can be put into practice at a primary school close to Avans.

The 6-week period will be followed by an internship programme in which all students will teach English to children in designated primary schools. Dutch students will go abroad for this. They will need to find their own school and accommodation. Foreign students will be appointed internship places in Dutch schools in or close to Breda. The minimum requirement for all students is 3 days of internship lessons a week until the end of June. Not all lessons need to be English lessons. Activities such as festival activities, meeting parents or organising sports days can also serve as proof of acquisition of competences.

Upon enrolment, you will have access to Blackboard. There, you can find more information about the minor, the written test and the oral assessment on the basis of a digital portfolio as well as a provisional programme schedule.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Leraar Basisonderwijs duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Je doet kennis op en werkt aan je vaardigheden en houding. Leert hoe je je sterke kanten benadrukt en de zwakke versterkt. Je krijgt les en trainingen. Tijdens de Pabo hbo-opleiding tot leraar werk je individueel of in een groepje aan opdrachten uit de praktijk. Vanaf het eerste jaar loop je stage op een basisschool. In je digitaal portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd.
studeren in het buitenland
Tijdens je opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland. In je tweede jaar kun je deelnemen aan het programma World Teacher van Edukans. In je derde jaar krijg je de kans om 14 weken stage te lopen in het buitenland tijdens de minor Teaching English Abroad. Of je studeert 20 weken aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast kun je deelnemen aan studiereizen naar het buitenland. Kortom, je wordt uitgedaagd om over de grenzen heen te kijken.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden


honours-/excellence program TOPClass Gedragsspecialist

Je bereidt je voor op het werken met kinderen met ernstige gedragsproblemen. Je kunt na selectie vanaf het derde jaar aan deze specialisatie deelnemen.

Je werkt met kinderen die een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap hebben. Of die langdurig ziek zijn. Je specialiseert je in gedragsproblemen. Je werkt met name binnen het speciaal onderwijs. Experts van de Pabo en leraren uit het speciaal onderwijs verzorgen een deel van deze specialisatie.

Het eerste jaar is het jaar van oriëntatie en selectie. Je volgt lessen en trainingen en loopt stage bij een basisschool. Dat betekent een extra studiebelasting van 8 uur per week, bovenop de 'gewone' studiebelasting. Je loopt stage in het speciaal onderwijs.

In het vierde jaar doe je praktijkonderzoek naar schoolontwikkeling. Je krijgt video interactietraining en supervisie. In je leraar in opleiding-stage (LIO-stage) werk je met leerlingen met gedragsproblemen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8452

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

497 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
106 eerstejaars gestart in 2017
85% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/46 Avans
Leraar Basisonderwijs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
106 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/46
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/46 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo Tilburg
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs Sittard
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/46 Fontys
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/46 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
592 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/46 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/46 HAN
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/46 HAN
Pabo-ALO (locatie Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/46 Hanze
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/46 Hanze
Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/46 HHS
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/46 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/46 HR
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/46 HR
Academische Pabo
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/46 HU
Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/46 HU
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/46 HU
Leraar Basisonderwijs pabo – sportklas
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/46 HvA
Pabo HvA
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/46 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/46 Inholland
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
27/46 IPABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
28/46 Iselinge Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
29/46 de Kempel
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
30/46 Katholieke PABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
31/46 Marnix Academie
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
32/46 NHL
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
33/46 NHL Stenden
PABO-Academisch
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
34/46 Saxion
Lerarenopleiding basisonderwijs Pabo
€ 250 gemiddelde kamerhuur
192 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
35/46 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
36/46 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Verkort (Vondst)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/46 Stenden
2 jarige PABO verkort
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/46 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Internationaal
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
90% Engelstalig
39/46 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Academisch
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
40/46 Thomas More
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
41/46 Hogeschool VIAA
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
42/46 Windesheim
Teachers College
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
43/46 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
44/46 Windesheim
Teachers College
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
45/46 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
46/46 Zuyd
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.53.6
docenten3.43.7
studiefaciliteiten3.73.8
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.63.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Basisonderwijs aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 301 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je klaar bent met je opleiding ben je leraar basisonderwijs. Je gaat aan de slag leraar op een gewone basisschool of in het speciaal onderwijs. Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Ben je geslaagd voor ons excellence-traject TopClass gedragsspecialist, dan ben je klaar voor een baan bij een school voor speciaal onderwijs.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2109gemiddeld bruto maandloon
21%kans op een vaste baan
47%kans op een voltijd baan
76%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
86%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ 42 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitDocent en Expert+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 30 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

intern coördinator leerlingenbegeleider

Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en begeleidt de leerkracht. Je ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten. Je volgt hiervoor een specialisatie na je bachelor Leraar Basisonderwijs.

leraar basisonderwijs
leraar speciaal basisonderwijs
remedial teacher
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite