Deze opleiding

Met de opleiding Integrale Veiligheidskunde los je later veiligheidsproblemen op. Je houdt overzicht in crisissituaties en zoekt verbinding tussen partijen, zodat mensen veilig kunnen wonen en werken.

Een groot theatercomplex heeft dagelijks duizenden gasten. Jij zorgt voor een ontruimingsplan. Een bedrijf exporteert gevaarlijke stoffen. Jij bewaakt de veiligheid tijdens het transport. Veiligheid is overal belangrijk. Thuis. Bij het uitgaan. Op scholen, evenementen en festivals. Tijdens vakanties. Bij Epidemieën of economische crisis. Jij stapt graag de wereld in van safety & security, risicobeheersing en crisiscommunicatie. Jij wilt dat mensen veilig wonen en werken. Je houdt van organiseren, regelen en coördineren. Je werkt zelfstandig, maar brengt ook graag partijen samen. Je zoekt en vindt passende oplossingen. Je onderzoekt veiligheidsvraagstukken. Bekijkt deze van alle kanten. Juridisch en economisch. Psychologisch. En bestuurskundig. Je wordt de spin in het web. Die problemen signaleert. Projecten opzet. En de veiligheid bewaakt. Bij een grootschalige ramp. Maar vooral ook 'gewoon' in steden en buurten. Je leert grotendeels in de praktijk. Je leert omgaan met agressie. Met media in crisiscommunicatie. Traint je in security, BHV en onderzoekstechniek. En werkt straks voor bedrijfsleven of overheid. Na deze opleiding ben je Bachelor of Business Administration (BBA).

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieBreda
diplomaBA Integrale Veiligheidskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39268
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding is praktijkgericht. Je volgt gastcolleges van docenten uit de praktijk. Ook ga je regelmatig op excursie.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Integrale Veiligheidskunde Breda Breda
Proefstuderen Integrale Veiligheidskunde Breda Breda
Proefstuderen Integrale Veiligheidskunde Breda Breda

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar heeft elk blok een eigen thema: Dit is integrale veiligheid, Veiligheid in bedrijf, Veiligheid en overheid en Veiligheid en uitgaan.
1e jaar De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je leert door een 'veiligheidsbril' te kijken naar publieke ruimtes. Je gaat de wijk in om de wijkveiligheid te bekijken. Je verdiept je in fysieke veiligheid, arbeidsveiligheid, informatieveiligheid en externe veiligheid. Ook breng je een bezoek aan een rechtbank en een grote multinational. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.
periode
1234
* Dit is integrale veiligheid
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Individuele leerlijn
Inleiding Integrale Veiligheid
Recht
Schriftelijke communicatie
Veiligheid en middelen
Veiligheid en trends
* Veiligheid in bedrijf
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Individuele leerlijn
Informatieveiligheid
Onderzoeksvaardigheden
Organisatiekunde
Psychologie
Veiligheid in organisaties
* Veiligheid en overheid
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Bestuurskunde
Engels
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Recht
Security
*Veiligheid en uitgaan
Beroepsproduct
Beroepsvaardigheden
Criminologie en sociologie
Duurzaamheid en ethiek
Individuele leerlijn
Onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke communicatie
Veiligheid en trends
2e jaar In jaar 3 doe je veel praktijkervaring op door 20 weken op stage te gaan. In het tweede deel van het derde jaar volg je onderwijs op school. Je doet onder andere een onderzoek naar de veiligheidscultuur in een organisatie. Bijvoorbeeld bij een haven, de brandweer of een bedrijf dat plastic verwerkt. In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.
periode
1234
Construction: leren bouwen aan veiligheid
3e jaar
periode
1234
Exploring: ervaring opdoen in de stagepraktijk
Rampen en crisisbeheersing
4e jaar
periode
1234
Creation: minor naar keuze
Afstuderen

minors

minor International Conflicts and Security

International Conflicts and Security gaat over de internationale veiligheidsvraagstukken van de 21e eeuw. Deze bedreigen direct en indirect onze nationale veiligheid.

Je volgt colleges van docenten die uit de praktijk komen en ruime ervaring hebben in (inter)nationale securityzaken. Hierdoor krijg je meer inzicht in deze vraagstukken. Voorbeelden van internationale veiligheidsvraagstukken zijn onbeheersbare migratiestromen, de handel in drugs en wapens, het ontstaan van 'failed states', regionale conflicten, de jihadistische beweging, radicalisering, internationaal terrorisme en de strijd om natuurlijke hulpbronnen.

Sommige colleges worden in het Engels gegeven. Ook ga je op verschillende dagexcursies.

Er komen 5 thema's aan bod:

 • strategie en veiligheidsbeleid van staten, niet-statelijke organisaties en bedrijven
 • 'drivers' voor internationaal handelen van staten, niet-statelijke actoren en internationale veiligheidsorganisaties en de gevolgen voor de internationale veiligheidssituatie
 • trends binnen het internationaal veiligheidsdomein;
 • leiderschap en ethiek
 • security en duurzaamheid

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt vakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook train en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management. Daarnaast coachen we je om ook je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer je veiligheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.
bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29028 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 HHS
Safety & Security Management (Engelstalige variant van Integrale Veiligheidskunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 HU
Integrale Veiligheidskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Inholland
Integrale Veiligheidskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/7 NHL Stenden
Integrale Veiligheidskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Saxion
Integrale Veiligheidskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
74 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.8
aantal eerstejaars 150 120
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 77% 65%
diploma binnen 5 jaar 45% 34%
doorstuderen 8% 13%
werk op niveau in 1,5 jaar 72%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je diploma Integrale Veiligheid op zak vind je gemakkelijk een baan. Je start meestal als veiligheidsadviseur. En groeit daarna uit tot manager, projectleider of adviseur van grote projecten rondom veiligheid. Je werkt bijvoorbeeld als integrale veiligheidsdeskundige in een overheidsinstelling. Gemeente, brandweer of politie. Bij een afdeling criminaliteitsbeheersing. Calamiteitenbestrijding. Of bij productiebedrijven, beveiligingsbedrijven, banken, verzekeraars of vervoersmaatschappijen. Evenementen- en sportorganisaties, zorg- of onderwijsinstellingen. Als all-round veiligheidsdeskundige weet je alles van veiligheid. Je maakt risico-inventarisaties op basis van arbo-gegevens, criminaliteitscijfers en onderzoek. En stelt passende veiligheidsadviezen op. Je formuleert voorstellen voor beleid. Waarbij je oog houdt voor de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kanten van veiligheid. Je coördineert ook de uitvoering van dat beleid. En vormt de verbindende schakel tussen verschillende disciplines. Je brengt mensen bij elkaar. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.


huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
 • coördinator
  Je bent beleidsmedewerker, intermediair, managementondersteuner, controller of procesbewaker. Je coördineert de beleidsontwikkeling rondom de beheersing van veiligheidsrisico's en alle plannen en maatregelen die daarbij komen kijken. Je ontwikkelt, begeleidt, implementeert en evalueert veiligheidsbeleid, veiligheidsprocessen en veiligheidsprojecten. Je stelt plannen op rondom veiligheid, rampen en beveiliging. Je maakt effectrapportages en beheert het budget.
 • manager
 • veiligheidsadviseur, -coördinator en -manager
  Je bent uitvoerder, analist, onderzoeker of inspecteur. Je analyseert situaties, omstandigheden en ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidsrisico's. Je draagt oplossingen aan en doet onderzoek naar veiligheid. Je voert ook veiligheidsaudits uit.
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite