Technische Bedrijfskunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Jij leert in de voltijdopleiding Technische Bedrijfskunde alles over gezonde bedrijfsprocessen. Je doorziet snel hoe ze werken. Houdt ze snel en efficiënt. En adviseert over mogelijke verbeteringen.

De technische uitleg van procesverbeteringen. Bedrijven moeten concurrerend werken. Ze moeten nadenken hoe het sneller, efficiënter en goedkoper kan. Zij hebben jou nodig. Jij zoekt knelpunten op. Bedenkt toekomstbestendige oplossingen. En begeleidt de invoering daarvan. Jij bent technisch aangelegd. En goed in analyseren. Je doorziet hoe productieprocessen werken. Je lost graag problemen op. En bloeit op bij uitdagingen. Je bent een puzzelaar die graag slimme oplossingen bedenkt. Overal waar verbeteringen mogelijk zijn. Je praat makkelijk met iedereen. Je combineert techniek met economie. Je leert processen te sturen. Je verdiept je in logistiek, inkoop en productiebeheersing. Procesoptimalisatie, supply chain management en veranderkunde. En ook in innovatie en marketing. Je houdt daarbij rekening met het bedrijf, de concurrenten én de klant. Je leert passende - en soms verrassende - oplossingen te verzinnen voor zwakke plekken in organisaties. Je sluit de opleiding af met een strategisch onderzoek. Ben je geslaagd, dan ben je Bachelor of Engineering.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaBSc Technische Bedrijfskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34421
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Je leert vooral door te doen. Daarom ben je van het begin tot het eind van je opleiding aan bedrijven verbonden. Je werkt aan actuele problemen. Doet projecten binnen bedrijven. En brengt alle theorie ook in praktijk in je stage, minor en afstudeerproject. Zo weet je wat er speelt binnen bedrijven. Bouw je een netwerk op. Je ontwikkelt je tot een bedreven adviseur.

Deze opleiding behoort tot de beste opleidingen Technische Bedrijfskunde van Nederland door Keuzegids Hbo 2019.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Technische Bedrijfskunde Tilburg Tilburg
Proefstuderen Technische Bedrijfskunde Tilburg Tilburg
Proefstuderen Technische Bedrijfskunde Tilburg Tilburg

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe lost in het project in blok 1 en 2 een probleem op voor een klant. Je ontwerpt in blok 1 een product voor die klant en realiseert dat in blok 2. Blok 3 en 4 staan in het teken van het vergelijken van bedrijven. Je doet onderzoek naar aspecten als kwaliteit en efficiency. En vergelijkt bedrijven op deze punten.
1e jaar Je voert verschillende projecten uit. Je leert hoe je producten ontwerpt en maakt. En dat samenwerken belangrijk is. Je voert ook een project uit binnen een bedrijf. Waar je gerichte vragen stelt aan de manager om te achterhalen hoe het bedrijf in elkaar zit. En je volgt lessen in kostencalculatie en bedrijfsstructuren. Databasesystemen en IT-systemen. Ook train je je in vergaderen en presenteren.
periode
1234
Kostencalculatie
Gesprekstechnieken
Oriëntatie technische bedrijfskunde
3D ontwerpen
Productontwerp - project
Rapporteren
Productrealisatie - project
Bedrijfsstructuren
Productietechnieken
Wiskundig modelleren
Engels basics
Engels technical
Statistiek
Economische rapportage
Benchmark inventarisatie - project
Productieautomatisering - project
Benchmark verklaring - project
Wachttijdtheorie
Marketing
Presenteren
2e jaar Je voert twee grote projecten uit in het tweede jaar. Het project Lean Waste Reduction en het hierop aansluitende verdiepende project Lean Manufacturing. Je voert ze uit met een groep medestudenten. In het derde jaar loop je stage. Je volgt twee minors om je te specialiseren. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject. De opleiding is internationaal georiënteerd. Je verbetert je Engels, zowel in spreken als in schrijven.
periode
1234
Kwaliteit
Methodologie
Zakelijk schrijven
Lean waste reduction project
Lean waste reduction workshops
marketing
Onderhoud
Organisatie & verandering
Informatie analyse
Logistiek
Writing
Lean manaufacturing workshops
Lean manufacturing project
Discussion
Economische beheersing
Ontwerpprocessen
3e jaar
periode
1234
Stage stage
Minor Industrieel management
4e jaar
periode
1234
ruimte voor keuze minor
Afstuderen

minors

minor Verdiepende en keuze

Je volgt de verdiepende minor Industrieel Management. Je neemt de strategie van een bedrijf onder de loep.

Je volgt lessen in strategisch management, innovatiemanagement en supply chain management. En houdt een bedrijfsstrategie tegen het licht. Voor je keuzeminor kies je uit verschillende minors. Bijvoorbeeld bij Technische Bedrijfskunde in 's-Hertogenbosch. Ook je buitenlandse stage kan meetellen als keuzeminor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Jij ontwikkelt je tot expert op het brede gebied van technische bedrijfskunde. Van techniek tot economie. Van ICT tot kwaliteit. Bedrijfsprocessen moeten sneller, efficiënter en goedkoper. Je specialiseert je in het opsporen en verhelpen van knelpunten. Je werkt in groepsopdrachten aan problemen uit de praktijk. Je doet ook individuele opdrachten. Je traint daarmee je beroepsvaardigheden. Met je stage verruim je je praktijkervaring. Je studeert ook af op een vraagstuk uit de praktijk.
studeren in het buitenland
Je wilt studeren in het buitenland. Kennismaken met een andere cultuur. En je talenkennis en carrièreperspectieven verbeteren. Je kunt zowel stage lopen als afstuderen in het buitenland. Hongarije, Groot Brittannië, Canada, Zuid Afrika, China, Japan en Australië. Je kunt ook een buitenlandse stage nemen als je keuzeminor.
bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 7969
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde BHet vak O&O vervangt wiskunde niet
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde BHet vak O&O vervangt wiskunde niet
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Bij voorkeur wiskunde 1 en 2. Neem deel aan ons doorstroomprogramma en verzeker je van een goede start. Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Kijk op Studiekeuze123 of dit voor jouw mbo-opleiding van toepassing is.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

980 studenten volgen deze opleiding
12% daarvan is vrouw
257 eerstejaars gestart in 2017
14% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Avans
Technische Bedrijfskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
257 eerstejaars
14% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Avans
Technische Bedrijfskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
257 eerstejaars
14% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Avans
Industrial Engineering & Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
257 eerstejaars
14% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/18 Fontys
Industrial Engineering and Management (English)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
222 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/18 Fontys
Automotive Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
222 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Fontys
Automotive Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Fontys
Technische Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
222 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/18 Fontys
Bedrijfsmanagement MKB
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Fontys
Bedrijfsmanagement MKB
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
222 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 HAN
Technische Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
34 eerstejaars
8% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
11/18 Hanze
Technische Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
158 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
12/18 HHS
Technische Bedrijfskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 HR
Technische Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
12% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 HU
Technische Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
147 eerstejaars
14% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Inholland
Technische Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18 NHL
Technische Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 NHL Stenden
Technische Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Saxion
Technische Bedrijfskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
85 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.5
docenten3.83.4
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.93.4
studiebegeleiding3.83.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 224 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 112 113
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 78% 68%
diploma binnen 5 jaar 60% 42%
doorstuderen 40% 24%
werk op niveau in 1,5 jaar 91%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je bent breed inzetbaar. En kiest in welk bedrijf je wilt werken. Of op welke afdeling. Bij inkoop, verkoop of marketing. Bij logistiek of werkvoorbereiding. Je bent de spil tussen de verschillende onderdelen van het bedrijf. Of tussen het bedrijf en de klant. Je vervult je rol in een technische omgeving, de financiële dienstverlening of bij een adviesbureau.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2547gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
95%kans op een voltijd baan
68%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ 30 EC pre-master
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Informatica educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (assistant) project manager
 • asset manager
 • kwaliteitsengineer
 • logistiek medewerker
 • maintenance consultant
 • maintenance consultant (imm)
  Voor bedrijven die onderhoud hebben uitbesteed.
 • maintenance manager
 • maintenance manager (imm)
  Hoofd van een onderhoudsafdeling van een (productie)bedrijf.
 • manager
 • productieplanner
 • projectleider
 • projectmanager (imm)
  Groot onderhoud van installaties wordt vaak in projectvorm uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor raffinaderijen en energiecentrales. Bij deze grote projecten zijn honderden mensen betrokken.
 • reliability engineer
 • reliability engineer (imm)
  Optimalisatie van onderhouds- en managementprogramma's.
 • technisch verkoper
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite