Human Resource Management

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je gelooft in de kracht van mensen en organisaties. Met de opleiding HRM leer je om mens en organisatie duurzaam te laten ontwikkelen en met elkaar te verbinden. Dat doe je met oog voor de omgeving.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaBBA
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34609
Een bedrijf gaat reorganiseren. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en haar medewerkers. Jij onderzoekt welke. Je begeleidt de personele kant van het proces. Of je gaat voor een organisatie op zoek naar een nieuwe salesmanager. Jij bent verantwoordelijk voor de werving- en selectieprocedure. Als Human Resource Manager weet je alles van zaken als werving en selectie, loopbaanbegeleiding, beoordeling. Van opleiding en organisatieontwikkeling. Jij bent zakelijk ingesteld. En je bent sociaal. Jij vindt dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn. Je bekijkt standpunten vanuit verschillende invalshoeken. Je zoekt graag naar het evenwicht tussen meerdere belangen. Je bent communicatief sterk. Vakken als Human Resource Management, organisatiekunde en arbeidsrecht zijn belangrijk. Net als veranderkunde, bedrijfskunde en arbeids- en organisatiepsychologie. Daarnaast werk je aan je projecten. Zoals het doorlopen van een werving- en selectieprocedure en het opstellen van een reorganisatieplan. Na je opleiding ben je in staat om het management te adviseren op het gebied van Human Resources. Je mag de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Bij HRM zijn de studenten verantwoordelijk voor de leerroute. De docent ondersteunt als coach het leerproces. Onderwijs zonder boekenlijst, colleges en tentamens dus. Maar met workshops en sparringsessies met een docentcoach of ouderejaarsstudenten over dingen waar je tegenaan loopt in de praktijk. Deze manier van onderwijs daagt je uit om je eigen leervraag te formuleren. Coaches ondersteunen je bij je zoektocht naar antwoorden. Ze stimuleren je om out-of-the-box te denken en creatief te zijn.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe werkt aan praktijkopdrachten vanuit het werkveld. Hierdoor krijg je te maken met thema's die op dat moment relevant en actueel zijn. De theorie die gebruikt wordt voor de praktijkopdracht is daardoor heel waardevol voor jou als toekomstige hr-professional. In het onderwijs staat enerzijds de inhoud centraal, anderzijds is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert zelf verantwoordelijkheid te nemen, proactief te handelen, een visie te vormen en te reflecteren.
1e jaar Het eerste halfjaar is een oriënterende fase, die je doorloopt met studenten van Accountancy, Bedrijfskunde en Finance & Control. Vanaf dag 1 werk je aan een praktijkopdracht. De afgelopen 2 jaar was dit een case van de Efteling. Je werkt in kleine groepen en je docent coacht. Na dit halfjaar kies je definitief voor Human Resource Management of voor Bedrijfskunde.

In het tweede halfjaar leg je de basis voor je toekomstige baan als hr-adviseur, organisatieadviseur, recruiter of hr-manager.
periode
1234
Vakken: persoonlijke & professionele ontwikkeling, management & organisatie, bedrijfseconomie, recht, duurzame processen & bedrijfsvoering en hrm
Project: bijvoorbeeld 'het attractiepark van de toekomst'
Project: bijvoorbeeld het bouwen van een eigen productieonderneming
Junior semester: praktijkopdrachten over de thema's persoonlijke & professionele ontwikkeling, recruitment, hr-toolkit, projectmanagement en onderzoeksvaardigheden
2e jaar Zowel in jaar 2 als jaar 3 loop je een half jaar stage. Dat kan bij dezelfde organisatie zijn of bij 2 verschillende. Ook kun je ervoor kiezen om je tweede stage in het buitenland te doen.

In jaar 3 of jaar 4 volg je een minor. Daarbij kies je voor verdieping, bijvoorbeeld Happinessmanagement. Of voor verbreding, bijvoorbeeld Business 2030. Ook hier heb je de keuze om een minor in het buitenland te volgen. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht bij een organisatie.
periode
1234
Medior semester: praktijkopdrachten over de thema's hr-gespreksvaardigheden, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, recht, training en coaching
Stage, 4 dagen per week en 1 terugkomdag. Tijdens de stage komen thema's aan bod als hr-beleid ontwikkelen, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en organisatieverandering
3e jaar
periode
1234
Stage, 4 dagen per week en 1 terugkomdag. Tijdens de stage komen thema's aan bod als persoonlijke & professionele ontwikkeling, organisatiekunde, bedrijfscultuur, recht, hr-toolkit, ziekteverzuim, recruitment en hr-analytics
Senior semester: praktijkopdrachten over de thema's strategisch hrm, duurzaamheid, social development goals, reorganisatie, lerende organisatie en internationalisering
4e jaar
periode
1234
Minor
Afstuderen afstuderen

minors

minor Happinessmanagement & BSC

Happinessmanagement & BSC

Start in september en februari (bij voldoende aanmelding)

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AAFM/139948/

minor Personeel Wetenschappen

Doorstroom minor in samenwerking met de Universiteit van Tilburg

Start in september.

minor Organisatie Wetenschappen

Doorstroom minor in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

Start in september.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Elk studiejaar verdiep je je in verschillende hr-thema's. Bijvoorbeeld recruitment. Of cultuurverandering. Training en coaching. Je doet dit met praktijkopdrachten. Zo geef je invulling aan je leerroute en studiesucces. De docent herhaalt niet de theorie uit de boeken. Jij gaat zelf op zoek en past gevonden theorie, samen met de groep, toe op actuele organisatievraagstukken. Dit vraagt een actieve houding van jou en je medestudenten.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
wettelijk tarief : € 1084 (€542 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7212

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

726 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
163 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Studievereniging Merlijn
Studenten van de opleidingen Bedrijfskunde en Human Resource Management van Avans Hogeschool in Breda kunnen zich aansluiten bij studievereniging Merlijn.
Informele en formele activiteiten wisselen zich binnen deze studievereniging af. Buitenlandse excursies en een paasontbijt is een greep uit de activiteiten. Daarnaast maakt de vereniging op haar Facebookpagina ook melding van bijbanen die een relatie hebben met de studie van de leden.

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Avans
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/18 Fontys
Human Resource Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 Fontys
Human Resource Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 HAN
Human Resource Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
88 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Hanze
Human Resource Management
star Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HHS
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Hogeschool Leiden
Human Resource Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/18 HR
Human Resource Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 HU
Human Resource Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
12/18 HvA
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
13/18 NHL
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 NHL Stenden
Human Resource Management (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2016
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Saxion
Human Resource Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
165 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/18 Stenden
Human Resource Management (HRM)
star
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/18 Windesheim
Human Resource Management
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 169 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt na je opleiding bij diverse organisaties gaan werken. Bij commerciële bedrijven bijvoorbeeld. Bij de overheid. Of bij een adviesbureau. Neem een kijkje op de site voor Personeel en Arbeid alumni www.alumni-breda.nl. Het P&A alumninetwerk is een vereniging van afgestudeerden. Een interessant netwerk dat van pas komt tijdens je loopbaan.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2229gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hr-adviseur
hr-businesspartner

Wanneer je eenmaal hoger op de carrièreladder staat, is de functie van hr-businesspartner een mogelijkheid. Je bevindt je dan in het managementteam van de organisatie op strategisch niveau. Je hebt naast affiniteit met personele kwesties ook verstand van de gehele business. En de omgeving.

hr-manager

Als hr-manager ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van alle hr-instrumenten. Ook geef je leiding aan je eigen hr-team. Je voert dagelijks gesprekken met managers en directie. Of met de ondernemingsraad.

hr-officer
loopbaanadviseur
organisatieadviseur
outplacement consultant
recruiter
trainer bedrijfsopleidingen
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite