HBO-Verpleegkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde is praktijkgericht en gebaseerd op pijlers ethiek, Evidence Based Practice en ontwikkeling. Op basis van nieuwe ontwikkelingen leer je de beste zorg te bieden.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaBN
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
Je houdt van je vak vanwege de cliënten, de variatie en de complexe omgeving van de zorg. Omdat je graag een bijdrage wilt leveren aan vernieuwingen in jouw werk, ben je toe aan een volgende stap. Je wilt Verpleegkunde studeren waarbij je een helikopterview ontwikkelt om de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens de HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding leer je alle vaardigheden die je als algemeen hbo-verpleegkundige nodig hebt. Ethiek, Evidence Based Practice en beroepsontwikkeling lopen als een rode draad door het onderwijsprogramma. Je verdiept je in klinisch redeneren en leert inventariseren welke veranderingen de zorg nodig heeft en hoe jij deze vanuit jouw ondernemende houding kunt doorvoeren.

Na deze HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Want voor een groot deel leer je in de praktijk, op jouw werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, ofwel: blended learning. De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke student krijgt een studentcoach toegewezen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Want voor een groot deel leer je in de praktijk, op jouw werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, oftwel: blended learning, De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke student krijgt een docentcoach toegewezen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Verbreding en verdieping in de verpleegkunde

Wat is een goede verpleegkundige en wat doet die precies? Verdiep je in de uitgangspunten van verpleegkunde binnen de complexe omgeving van de zorg en til de zorg naar een hoger niveau.

Klinisch redeneren

Je gaat aan de slag met de kern van het verpleegkundig vak: klinisch redeneren. Je leert op methodische wijze beslissen over de gezondheidssituatie van patiënten met wetenschappelijke inzichten.

Gezondheidsbevordering

Langer gezond leven en het uitoefenen van invloed op gezondheid als verpleegkundige. Leer hoe je methodisch en verantwoord gezondheid bevordert en welke gesprekstechnieken je daarvoor inzet.

Verpleegkundig leiderschap

In je dagelijks werk ben je als verpleegkundige een essentiële schakel in het leveren van kwalitatief goede zorg. Jij initieert ontwikkelingen in je vak, team en de organisatie.

Praktijkgericht onderzoek

Maak op je werk het verschil door een verpleegkundig praktijkprobleem uitgebreid te onderzoeken, te analyseren en aanbevelingen te doen die de zorg voor cliënten verbeteren.

Implementatie

Een cliënt georiënteerde verbetering doorvoeren vraagt om een gedegen aanpak. Leer hoe je dit methodisch doet. Zo ondersteun je het verbeteren van de kwaliteit van zorg op je eigen werkplek.

Integrale zorg

Hoe ontwikkel je je tot de spin in het web van de zorg? Wat heb je nodig om de coördinatie van de zorg goed te laten verlopen? Verdiep je in integrale zorg, casemanagement en samenwerkingspartners.

Vrije keuze

Je kiest zelf een module die beschikbaar is, binnen Avans of bij een andere hogeschool. Je sluit aan bij het belang voor jouw beroep of ambitie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De 4-jarige opleiding HBO-Verpleegkunde is opgebouwd uit 8 modules. Het eindniveau van elke module is gelijk, zodat je zelf kunt bepalen in welke volgorde je ze volgt. Per module bekijk je wat je al weet, wat je kunt en wat je nodig hebt. Een module omvat 20 weken. Elke module telt voor 30 studiepunten.
Bij deze studie is het werkveld betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Voor een groot deel leer je in de praktijk op je eigen werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, oftewel: blended learning.

De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke Verpleegkunde student krijgt een docentcoach toegewezen.

studielast
Elke module volg je in een dagdeel. Je kunt 2 modules tegelijk volgen, op 1 dag of verdeeld over de week op verschillende locaties.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en om in leerteams te werken. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk, werkplekleren en zelfstudie. Reken voor dat laatste op zo'n 20 tot 25 uur per week.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 15 december 2023
wettelijk tarief : € 2150 (€1075 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6456

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
wettelijk tarief : € 2150 (€1075 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6456

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Bij de start van de opleiding heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 uur. Dit regel je zelf. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

studie kosten
bron: Avans Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 1200.00studiematerialenper jaar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
158 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/15 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/15 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/15 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
96% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 HR
Verpleegkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/15 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/15 LOI
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/15 NCOI
Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/15 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/15 Hogeschool VIAA
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als hbo-verpleegkundige kun je werken in complexe en onvoorspelbare situaties en daarin de regie nemen. Met je deskundigheid bied je uitstekende zorg. Je toont verpleegkundig leiderschap door collega's aan te sturen en te helpen bij hun ontwikkeling. Ook signaleer je vernieuwingen en lever je daar een bijdrage aan. De vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen blijft groeien. Omdat jij bent opgeleid tot algemeen verpleegkundige kun je binnen alle sectoren aan de slag.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
HANAdvanced Nursing Practice dual+ werkervaring
+ erkende certificaten
+ werk naast de opleiding (duaal)
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
HANNeurorevalidatie & Innovatie part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
HANPhysician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
HRPhysician Assistant | algemeen dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSport- en Beweeginnovatiegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

verpleegkundige ggz
verpleegkundige in de revalidatiezorg

Een verpleegkundige in de revalidatiezorg draagt bij aan het herstel van een ziekte of handicap. Je leert mensen zo veel mogelijk hierin zelfstandig te blijven of te worden. Je werkt meestal multidisciplinair en samen met de cliënt aan de behandeldoelen.

verpleegkundige in het verpleeghuis

Een verpleegkundige in de verpleeghuiszorg is betrokken bij psychische en lichamelijke zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zijn belandt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgproces, een vraagbaak en coach voor je collega's in het team.

verpleegkundige in het ziekenhuis
verpleegkundige in wijk- en thuiszorg

In de wijkverpleging verleen je zorg aan cliënten in hun eigen omgeving. Dit varieert van complexe wondzorg tot het begeleiden bij diabetes of het vinden van de juiste hulpmiddelen. Het streven is om de cliënt zo gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen in samenwerking met andere zorgverleners.

verpleegkundige verstandelijk gehandicapten
bron: StudieData

Contact

Student Support
E: studentsupport@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite