HBO-Verpleegkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde is praktijkgericht en gebaseerd op pijlers ethiek, Evidence Based Practice en ontwikkeling. Op basis van nieuwe ontwikkelingen leer je de beste zorg te bieden.

open_in_newwebsite

locatieBreda, 's-Hertogenbosch
diplomaBN
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
Consuela verleent verpleegkundige zorg in een ziekenhuis. Pieter begeleidt ouders van jonge kinderen in een consultatiebureau. Jeanette is kwaliteitsadviseur. Door steeds te werken aan zorgvernieuwing houdt ze de kwaliteit hoog. Zo hebben HBO-verpleegkundigen een veelzijdig beroep. Jij bent een mensenmens. In je werk draait het om deskundige zorg. Maar vooral ook om mensen en vertrouwen. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. En stress op z'n tijd, daar kun jij wel tegen. Je werkt prima samen. Met collega-deskundigen, je patiënten en cliënten. Je bent niet bang om kritisch naar jezelf te kijken. En weet je talenten naar boven te halen. De opleiding is toegespitst op je capaciteiten en ambities. We bieden je een opleidingstraject op maat. Dat past bij je vooropleiding en ervaring. Je oriënteert je op het brede vakgebied. En kiest een richting: Algemene, Maatschappelijke of Geestelijke Gezondheidszorg. Ook je minor bepaalt jouw specialisatie. De psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen en jeugdigen, chronisch zieken en ouderen. Je moet een baan hebben in de gezondheidszorg, met verpleegkundige taken. Na je opleiding mag je je Bachelor of Nursing noemen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Want voor een groot deel leer je in de praktijk, op jouw werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, oftwel: blended learning, De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke student krijgt een docentcoach toegewezen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Verbreding en verdieping in de verpleegkunde

Wat is een goede verpleegkundige en wat doet die precies? Verdiep je in de uitgangspunten van verpleegkunde binnen de complexe omgeving van de zorg en til de zorg naar een hoger niveau.

Klinisch redeneren

Je gaat aan de slag met de kern van het verpleegkundig vak: klinisch redeneren. Je leert op methodische wijze beslissen over de gezondheidssituatie van patiënten met wetenschappelijke inzichten.

Gezondheidsbevordering

Langer gezond leven en het uitoefenen van invloed op gezondheid als verpleegkundige. Leer hoe je methodisch en verantwoord gezondheid bevordert en welke gesprekstechnieken je daarvoor inzet.

Verpleegkundig leiderschap

In je dagelijks werk ben je als verpleegkundige een essentiële schakel in het leveren van kwalitatief goede zorg. Jij initieert ontwikkelingen in je vak, team en de organisatie.

Praktijkgericht onderzoek

Maak op je werk het verschil door een verpleegkundig praktijkprobleem uitgebreid te onderzoeken, te analyseren en aanbevelingen te doen die de zorg voor cliënten verbeteren.

Implementatie

Een cliënt georiënteerde verbetering doorvoeren vraagt om een gedegen aanpak. Leer hoe je dit methodisch doet. Zo ondersteun je het verbeteren van de kwaliteit van zorg op je eigen werkplek.

Integrale zorg

Hoe ontwikkel je je tot de spin in het web van de zorg? Wat heb je nodig om de coördinatie van de zorg goed te laten verlopen? Verdiep je in integrale zorg, casemanagement en samenwerkingspartners.

Vrije keuze

Je kiest zelf een module die beschikbaar is, binnen Avans of bij een andere hogeschool. Je sluit aan bij het belang voor jouw beroep of ambitie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De 4-jarige opleiding HBO-Verpleegkunde is opgebouwd uit 8 modules. Het eindniveau van elke module is gelijk, zodat je zelf kunt bepalen in welke volgorde je ze volgt. Per module bekijk je wat je al weet, wat je kunt en wat je nodig hebt. Je kunt meerdere modules tegelijk volgen of juist meer tijd nemen. Zo bepaal je je eigen tempo. Gemiddeld omvat een module 20 weken. Elke module telt voor 30 studiepunten.
Bij deze studie is het werkveld betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Voor een groot deel leer je in de praktijk op je eigen werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, oftewel: blended learning.

De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke Verpleegkunde student krijgt een docentcoach toegewezen.

studielast
Elke module volg je in een dagdeel. Je kunt 2 modules tegelijk volgen, op 1 dag of verdeeld over de week op verschillende locaties.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en om in leerteams te werken. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk, werkplekleren en zelfstudie. Reken voor dat laatste op zo'n 20 tot 25 uur per week.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 15 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2024

aanmelding deadline : 15 december 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Bij de start van de opleiding heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 uur. Dit regel je zelf. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

studie kosten
bron: Avans Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 1200studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

590 studenten volgen deze opleiding
88% daarvan is vrouw
158 eerstejaars gestart in 2017
87% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
158 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/16 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
96% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 HR
Verpleegkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/16 LOI
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/16 NCOI
Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/16 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/16 Hogeschool VIAA
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/16 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.4
inhoud3.3
docenten3.5
studiefaciliteiten3.7
studielast3.2
studiebegeleiding3.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Verpleegkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding heb je als zorgexpert vele mogelijkheden. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen of consultatiebureaus halen je graag binnen. Of kies voor de thuiszorg. Of een sector binnen behandeling en begeleiding. Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. Want de Nederlandse bevolking vergrijst. We hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg. En de zorgvraag wordt steeds complexer.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2897gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
73%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
96%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
HANAdvanced Nursing Practice dual+ werkervaring
+ erkende certificaten
+ werk naast de opleiding (duaal)
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
HANNeurorevalidatie & Innovatie part-time+ aanv. eisen
HANPhysician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
HRPhysician Assistant | algemeen dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSport- en Beweeginnovatiegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

verpleegkundige ggz
verpleegkundige in de revalidatiezorg

Een verpleegkundige in de revalidatiezorg draagt bij aan het herstel van een ziekte of handicap. Je leert mensen zo veel mogelijk hierin zelfstandig te blijven of te worden. Je werkt meestal multidisciplinair en samen met de cliënt aan de behandeldoelen.

verpleegkundige in het verpleeghuis

Een verpleegkundige in de verpleeghuiszorg is betrokken bij psychische en lichamelijke zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zijn belandt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgproces, een vraagbaak en coach voor je collega's in het team.

verpleegkundige in het ziekenhuis
verpleegkundige in wijk- en thuiszorg

In de wijkverpleging verleen je zorg aan cliënten in hun eigen omgeving. Dit varieert van complexe wondzorg tot het begeleiden bij diabetes of het vinden van de juiste hulpmiddelen. Het streven is om de cliënt zo gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen in samenwerking met andere zorgverleners.

verpleegkundige verstandelijk gehandicapten
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite