HBO-Verpleegkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

Consuela verleent zorg in een ziekenhuis. Pieter begeleidt ouders op het consultatiebureau. Jeanette is kwaliteitsadviseur in een zorg- en behandelcentrum. Zo hebben HBO-Verpleegkundigen een veelzijdig beroep. Jij bent een mensenmens. Je werk draait om deskundige zorg. Maar ook om mensen en vertrouwen. De kwaliteit van leven van de patiënt staat bovenaan jouw prioriteitenlijst. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. En stress op z'n tijd, daar kun jij wel tegen. Je werkt prima samen. Met collega-deskundigen. En natuurlijk ook met je patiënten en cliënten. Je bent niet bang om kritisch naar jezelf te kijken. Naar je manier van werken en leren. En haalt het beste uit jezelf. De opleiding is toegespitst op je capaciteiten en ambities. Je oriënteert je eerst op het brede vakgebied van de zorg. Daarna kies je een richting: Algemene, Maatschappelijke of Geestelijke Gezondheidszorg. Ook je minor bepaalt je specialisatie. De geestelijke gezondheid. Kind- en jeugdzorg. Verstandelijk gehandicaptenzorg. Of palliatieve zorg, de verzachtende zorg voor mensen die niet meer beter worden. Na je opleiding mag je je Bachelor of Nursing noemen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieBreda
diplomaBSc Opleiding tot Verpleegkundige
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen HBO-Verpleegkunde Breda Breda
Proefstuderen HBO-Verpleegkunde Breda Breda
Proefstuderen HBO-Verpleegkunde Breda Breda

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de eerste 2 jaar volg je een gemeenschappelijk programma. Je vergaart kennis en kunde ten aanzien van de verschillende rollen van de HBO-Verpleegkundige: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en kwaliteitsbevorderaar. Je loopt in beide jaren 1 keer stage. In het derde jaar hou je je bezig met de ketenzorg en kun je een minor kiezen. Het vierde jaar staat de beginnend beroepsbeoefenaar centraal en het afstuderen.
1e jaar Je volgt lessen rond 4 thema's: gezondheid, beroepsoriëntatie, diversiteit en psychiatrische problemen. Je leert de basisvaardigheden. En je oefent in samenwerken, gesprekken voeren en voorlichting geven. Ook loop je stage. Zo maak je kennis met de verschillende werkzaamheden van een verpleegkundige. Om je te oriënteren op je beroep bezoek je het Museum voor Anatomie en Pathologie. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
Studieloopbaanbegeleiding
Engels
Thema: Gezondheidsbevordering bij ouderen
Thema: Oriëntatie op het verpleegkundig beroep
Beroepspraktijkvorming 1
Thema: Bevorderen van zelfmanagement bij gezinnen
Thema: Psychiatrie
2e jaar Je leert in de praktijk, dus een groot deel van de tijd loop je stage. Je traint nog meer vaardigheden waarmee je goede kwaliteitszorg kunt bieden. En je verdiept je in de verschillende doelgroepen: kraam, kind, jeugd, ouderen of de oncologische patiënt. In jaar 3 of 4 kies je een minor. Hiermee kun je je kennis verdiepen of juist verbreden. Je sluit je opleiding af met een half jaar stage en een afstudeeronderzoek.
periode
1234
Studieloopbaanbegeleiding
Thema: Bevorderen van kwaliteit van leven
Beroepspraktijkvorming 2
Thema: Wijkgericht werken
Thema: Klinisch redeneren in de intramurale setting
3e jaar
periode
1234
Studieloopbaanbegeleiding
Verdieping verpleegkundig handelen
Beroepspraktijkvorming 3
Beroepspraktijkvorming 4
4e jaar
periode
1234
Studieloopbaanbegeleiding
Minor
Afstudeerfase

minors

minor Active Ageing

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

We leven in een tijd waarin we allemaal steeds ouder worden. In de afgelopen 50 jaar is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 10 jaar verhoogd. De prognose is dat rond 2050 ongeveer 50% van de Europese bevolking 50 jaar of ouder zal zijn.

Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. De behoeftes van de huidige ouder wordende populatie zijn compleet anders dan die van de ouderen van vorige generaties. In deze minor leer je hoe de ouder wordende mens langer onafhankelijk kan blijven wonen met hoge kwaliteit van leven. Daarnaast leer je meer over het creëren van een gezonde levensverwachting en de rol die technologie daarin kan betekenen. Je maakt kennis met de nieuwste inzichten op dit gebied: de uitkomsten van de onderzoeken die plaatsvinden binnen het lectoraat Active Ageing worden direct ingebracht in deze minor.

Jij leert samenwerken met studenten van andere opleidingen om samen tot oplossingen te komen. Door onder andere aan de slag te gaan met een real-life opdracht krijg je ervaring met praktijkgericht en projectmatig werken. En krijg je extra inzichten in de oorzaken van gezondheid en de aspecten van Active Ageing.

minor Kraam-, Kind- en Jeugdzorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 4. Deze minor pakt door op de basis die je eerder in je opleiding krijgt. Je leert zorgen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Kraam-, kind- en jeugdzorg is iets van alle tijden. Goede ondersteuning van gezinnen, moeders, vaders en kinderen in alle fases is erg belangrijk. Als zorgverlener moet je daarom verschillende rollen op je kunnen nemen.

In deze minor staan veel verschillende doelgroepen centraal. Namelijk zwangere, barenden, kraamvrouwen en hun partner, gezonde en zieke pasgeborenen of kinderen en hun ouders. Deze minor sluit aan op een onderdeel dat eerder in je opleiding wordt behandeld en spitst zich toe op de preventieve, curatieve en palliatieve zorg aan bovengenoemde groepen.

Jij voert zelf de regie over een patiëntsituatie en leert daarin te ondersteunen en te adviseren. Je verdiept je in een casus van je stage. Je evalueert en verbetert de gegeven zorg.

minor Projectmatig Innoveren in de Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 4. De zorgsector vraagt continu om ontwikkeling, maar innovatie gaat niet vanzelf. Daarom ga je projectmatig aan de slag met een opdracht uit de praktijk.

Cliënten willen de beste zorg, maar ook zorgverzekeraars, de overheid en werkgevers hebben verwachtingen. Om goed overzicht te kunnen houden, leer je projectmatig veranderen.

In de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg kijk je verder dan je rol als zorgverlener. De minor is opgebouwd volgens de fasen van projectmatig werken.

Jij leert projectmatig werken vanaf de voorbereiding tot en met de afronding. Je gaat met studenten van verschillende studierichtingen aan de slag met een vraag van een opdrachtgever uit de praktijk. Daarnaast volg je verdiepende masterclasses op het gebied van onderzoek, geestelijke gezondheid en palliatieve zorg.

minor Palliatieve Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. Je komt in aanraking met de zorg voor zorgvragers met levensbedreigende aandoeningen. Je leert hoe je deze zorgvragers en hun naasten kunt begeleiden.

Zorgvragers in de palliatieve fase vragen om zorgvuldige aandacht. De kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten die te maken krijgen met een levensbedreigende aandoening staat centraal in deze minor. Het voorkomen of verlichten van lijden en vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen zijn onderwerpen die aan bod komen.

In deze minor wordt gewerkt met casuïstiek van zorgvragers met aandoeningen zoals chronisch hartfalen, dementie, kanker, COPD of ALS. Je begeleidt de cliënt en zijn of haar naasten om de draagkracht en kwaliteit van leven te behouden en te bevorderen.

Jij leert besluiten in de palliatieve zorg volgens de methodiek palliatief redeneren voor te bereiden. In deze minor lever je een schriftelijk werk in met een uitgewerkte consultvraag en neem je deel aan een intercollegiaal overleg.

minor Studeren Buitenland

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de bucketlist. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag of probleem die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.

minor Complexe Transmurale Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. In deze minor verdiep je je in complexe casussen waarbij verschillende specialismen samenwerken in de zorg voor de patiënt.

Deze zorg beperkt zich niet alleen tot het ziekenhuis, maar gaat door als de patiënt naar huis mag. Je leert de zorg voor patiënten breder te bekijken, over de muren van het ziekenhuis en de thuissituatie heen.

Je leert hoe je in ziekenhuissituaties verpleegkundig klinisch redeneert volgens de proActive nursing-methode. Deze methode pas je ook toe bij intercollegiaal overleg over patiënten. In simulatietrainingen pas je de ABCDE-methode toe in acute situaties.

Daarnaast leer je hoe je indiceert welke zorg nodig is als de patiënt het ziekenhuis mag verlaten. In de minor komen ook allerlei verpleegkundige handelingen aan bod, die je kunt tegenkomen als de patiënt eenmaal thuis is.
De minor duur 20 weken, waarin je in totaal 60 dagen stageloopt in een ziekenhuis of in de thuiszorg. Daarnaast ga je één dag per week naar school.

minor Positieve Psychiatrie

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. De psychiatrie is volop in beweging. Zorg op maat is tegenwoordig de norm, waarbij we uitgaan van de wensen van de cliënt.

Ambulante zorg heeft de voorkeur, zodat de cliënt zo veel mogelijk kan blijven meedraaien in de maatschappij. We gaan uit van kracht en mogelijkheden. Van de cliënt, van de naasten en van de hulpverlener.

De minor richt zich op de verpleegkundige zorg aan cliënten met één of meer complexe psychiatrische aandoeningen. Daarbij kijken we verder dan psychische gesteldheid: ook lichamelijk welzijn, zingeving en dagelijks en sociaal functioneren nemen we mee in de behandeling. Andere thema's in de minor zijn preventie, herstelgerichte zorg, veerkracht van de cliënt, stigmatisering voorkómen en zorginnovatie. Jouw eigen persoonlijke professionele groei is natuurlijk ook een belangrijk thema in de minor.

Je loopt 3 dagen per week stage in een werkomgeving waar de focus ligt op psychiatrische behandeling. Daarnaast ben je 1 dag per week op school. De eerste helft van de minor focus je op verpleegkundige zorg voor cliënten met complexe en langdurige problematiek. De tweede helft gaat over kortdurende zorg, zoals POH-GGZ en behandeling en begeleiding in de basis-ggz. De hele minor werk je aan een actiegericht onderzoek op je stage, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

minor Ergonomisch Ontwerpen

Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. Techniek krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het goed inzetten van techniek is lastig, daar speelt het ontwerp een grote rol in.

Een ergonomisch ontwerper gaat daarom bij het zoeken van oplossingen uit van de (on)mogelijkheden van de gebruiker.

Met deze minor ga je aan de slag met het ontwerpen van hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Je werkt in grote en kleine projectgroepen aan oplossingen voor specifieke zorgbehoeftes. De toepassingen die je ontwerpt, worden gebruikt door bijvoorbeeld zorginstellingen of individuele gebruikers.

Jij lost problemen op door middel van ontwerpen en te denken vanuit de eindgebruiker. Je krijgt inzicht in de interactie tussen mensen en producten, vanuit verschillende invalshoeken. Je doorloopt ontwerpprocessen en weet je kennis hierop toe te passen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. De eerste 2 jaar is elke periode opgebouwd rond een thema. Je volgt hoorcolleges, leert vaardigheden die je moet hebben als verpleegkundige en werkt in groepen aan opdrachten. Het vak interprofessioneel samenwerken volg je samen met studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Mens en Techniek. Tijdens praktijklessen en stages merk je wat je al kunt. En waaraan je nog moet werken.
studeren in het buitenland
Internationale ervaring opdoen kan op 3 manieren. Volg een verpleegkundige stage in het buitenland. Of kies voor de minor Studeren Buitenland. Dan ga je voor studie of stage naar een buitenlandse partneruniversiteit of je stroomt in bij een lopend project. Ga bijvoorbeeld naar Tsjechië, Spanje, Kenia, Namibië, Suriname, Australië of India. Een eigen voorstel is bespreekbaar. Tot slot is een internationale minor in Nederland mogelijk, waarbinnen je samenwerkt met internationale studenten.
bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo. Met een mbo-4 diploma Verpleegkunde volg je het verkorte traject.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1006 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
261 eerstejaars gestart in 2017
94% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
261 eerstejaars
94% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/20 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
261 eerstejaars
94% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/20
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/20 Fontys
Verpleegkunde - Technische stroom
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
351 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/20 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
351 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/20 Fontys
Verpleegkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/20 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
303 eerstejaars
89% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/20 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
368 eerstejaars
91% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/20 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
10/20 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/20 HU
Verpleegkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/20 HvA
Verpleegkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
316 eerstejaars
89% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/20 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
14/20 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/20 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/20 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
17/20 Saxion
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
280 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
18/20 Gereformeerde Hogeschool
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
19/20 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/20 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.7
inhoud3.83.5
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.63.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Verpleegkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 460 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 3.9
aantal eerstejaars 154 218
ervaren contacttijd per week 12-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 75% 77%
diploma binnen 5 jaar 51% 50%
doorstuderen 2% 3%
werk op niveau in 1,5 jaar 75%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding heb je als zorgexpert vele mogelijkheden. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen of consultatiebureaus halen je graag binnen. Of kies voor de thuiszorg. Of een sector binnen behandeling en begeleiding. Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. Want de Nederlandse bevolking vergrijst. We hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg. En de zorgvraag wordt steeds complexer.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2480gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arboverpleegkundige
 • brandwondenverpleegkundige
 • consultatief psychiatrisch verpleegkundige
 • coördinator begeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum
 • decubutis-consulent
 • dermatologie verpleegkundige
 • diabetes verpleegkundige
 • districtsverpleegkundige
 • geriatrisch verpleegkundige
 • hoofd kraamzorg
 • hoofdverpleegkundige
 • hoofdverpleegkundige psychiatrie
 • hoofdverpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg
 • incontinentieconsulent
 • jeugdgezondheidszorg verpleegkundige
 • kraamverpleegkundige
 • lactatiekundige
 • leider-docent kraamcentrum
 • maritiem verpleegkundige
 • psychiatrisch verpleegkundige
 • recovery verpleegkundige
 • regieverpleegkundige
 • research verpleegkundige
 • schoolverpleegkundige
 • sociaal verpleegkundige
 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
 • teamleider verzorging ouderenzorg
 • transferverpleegkundige
 • verpleegkundig specialist gg
 • verpleegkundige
 • verpleegkundige cardiologie
 • verpleegkundige gynaecologie
 • verpleegkundige oncologie
 • verpleegkundige orthopedie
 • verpleegkundige spoedeisende hulp
 • verpleegkundige urologie
 • wijkverpleegkundige
bron: UWV

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite