HBO-Verpleegkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

open_in_newwebsite

locatieBreda, 's-Hertogenbosch
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
Consuela verleent zorg in een ziekenhuis. Pieter begeleidt ouders op het consultatiebureau. Jeanette is kwaliteitsadviseur in een zorg- en behandelcentrum. Zo hebben HBO-Verpleegkundigen een veelzijdig beroep. Jij bent een mensenmens. Je werk draait om deskundige zorg. Maar ook om mensen en vertrouwen. De kwaliteit van leven van de patiënt staat bovenaan jouw prioriteitenlijst. Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. En stress op z'n tijd, daar kun jij wel tegen. Je werkt prima samen. Met collega-deskundigen. En natuurlijk ook met je patiënten en cliënten. Je bent niet bang om kritisch naar jezelf te kijken. Naar je manier van werken en leren. En haalt het beste uit jezelf. De opleiding is toegespitst op je capaciteiten en ambities. Je oriënteert je eerst op het brede vakgebied van de zorg. Daarna kies je een richting: Algemene, Maatschappelijke of Geestelijke Gezondheidszorg. Ook je minor bepaalt je specialisatie. De geestelijke gezondheid. Kind- en jeugdzorg. Verstandelijk gehandicaptenzorg. Of palliatieve zorg, de verzachtende zorg voor mensen die niet meer beter worden. Na je opleiding mag je je Bachelor of Nursing noemen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

awardKeuzegids topopleiding
2022
Je kunt de opleiding verpleegkundige volgen in verschillende varianten. Uiteraard kun je kiezen voor een deeltijdopleiding. Maar je mag na 2 of 2,5 jaar voltijdstudie ook switchen naar de duale opleiding. Heb je al een mbo-v-diploma? Dan kom je voor een verkort traject in aanmerking. Bekijk de genoemde opties en kies wat bij jou past.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

minor Gezond samen leven - Active Ageing

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en vitaal leeft én gelukkig bent? Hoe zorg je dat kinderen gezonde gewoontes aanleren en daar aan vasthouden? Hoe ga jij beroepsmatig om met mensen die dementie krijgen? Wat zijn de oorzaken van gezondheid en hoe kun je ziekten voorkomen? Kortom: wat is het geheim van gezond ouder worden en welke rol kan jij hierin spelen?

In deze minor leer je buiten de kaders denken en ondernemend kijken naar de toekomst van een gezonde en gelukkige samenleving. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe richten we onze maatschappij zo in, dat een vitale samenleving ontstaat? Je leert wat er komt kijken bij gezond zíjn en blijven (van jong tot oud), krijgt informatie over hoe we de samenleving zo kunnen organiseren dat we samenredzaamheid bevorderen, en leert over nudging, de kunst om een ander te verleiden tot ander gedrag.

Je gaat samen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken; échte vragen en uitdagingen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, bedrijfsleven en meer! Deze vragen gaan over gezondheid, zorg, welzijn én innovatie. Daarnaast zijn er evenementen en excursies waar je naar toe gaat.

minor Kraam, kind en jeugd

Deze verdiepende minor kun je volgen vanaf jaar 3 en deze pakt door op de basis die je eerder in je opleiding krijgt.

Binnen deze minor staat de zorg aan zwangeren, kraamvrouwen, baby's en kinderen van 0-18 jaar met hun ouders centraal. Er komen onderwerpen aan bod waar je mee te maken krijgt als kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige en jeugdverpleegkundige.

We volgen de ontwikkeling van het kind vanaf de bevruchting tot het 18e jaar en concentreren ons daarbij op de vier pijlers van de jeugdgezondheidszorg: Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid.

In de eerste periode staan zwangerschap, bevalling, kraamtijd en peutertijd centraal. In de tweede periode staan we stil bij kleuters, schoolkinderen, pubers en adolescenten. Wil je meer beeld krijgen bij de minor KKJ? Bekijk dan deze video.

minor Projectmatig Innoveren in de Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. De zorgsector vraagt continu om ontwikkeling, maar innovatie gaat niet vanzelf. Daarom ga je projectmatig aan de slag met een opdracht uit de praktijk.

Cliënten willen de beste zorg, maar ook zorgverzekeraars, de overheid en werkgevers hebben verwachtingen. Om goed overzicht te kunnen houden, leer je projectmatig veranderen.

In de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg kijk je verder dan je rol als zorgverlener. De minor is opgebouwd volgens de fasen van projectmatig werken.

Jij leert projectmatig werken vanaf de voorbereiding tot en met de afronding. Je gaat met studenten van verschillende studierichtingen aan de slag met een vraag van een opdrachtgever uit de praktijk.

minor Palliatieve Zorg

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. Je komt in aanraking met de zorg voor zorgvragers met levensbedreigende aandoeningen.

Zorgvragers in de palliatieve fase vragen om zorgvuldige aandacht. De kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten die te maken krijgen met een levensbedreigende aandoening staat centraal in deze minor. Het voorkomen of verlichten van lijden en vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen zijn onderwerpen die aan bod komen.

In deze minor wordt gewerkt met casuïstiek van zorgvragers met aandoeningen zoals chronisch hartfalen, dementie, kanker, COPD of ALS. Je begeleidt de cliënt en zijn of haar naasten om de draagkracht en kwaliteit van leven te behouden en te bevorderen.

Jij leert besluiten in de palliatieve zorg volgens de methodiek palliatief redeneren voor te bereiden. In deze minor lever je een schriftelijk werk in met een uitgewerkte consultvraag en neem je deel aan een intercollegiaal overleg.

3 dagen per week stage (60 dagen) loop je stage in een werkomgeving waarin palliatieve zorg verleend wordt. Je werkt aan persoonlijke en professionele leerdoelen. De kerntaken worden op verschillende manieren getoetst: een schriftelijk werkstuk, een performance assessment, een presentatie en een stage.

minor Acuut Complexe Zorg

Deze minor kun je volgen in jaar 3. In deze minor verdiep je je in complexe en acute casussen waarin diverse specialismen centraal staan.

Het interessante van de minor is dat je jezelf aan de hand van de casuïstiek verdiept in de klinische zorg. Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode 'proActive nursing'. Tijdens de werkgroepen 'klinisch redeneren' leer je hoe je deze methode toepast.

Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de CRM-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap.

Ook leer je hoe je samen met collega's in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

De minor duurt 20 weken en is te volgen in 2 varianten:

  • Met stage: in totaal loop je 60 dagen stage in een ziekenhuis of in de thuiszorg. Daarnaast ga je één dag per week naar school.
  • Met verdiepingsmodule: je gaat aan de slag met een opdracht uit de praktijk. Je gaat 1,5 dag naar school en 2 dagen zijn gereserveerd voor zelfstudie.

minor Positieve Psychiatrie

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. De psychiatrie is volop in beweging. Zorg op maat is tegenwoordig de norm, waarbij we uitgaan van de wensen en doelen van de cliënt en naasten.

Zorg in de wijk heeft de voorkeur, zodat de cliënt zo veel mogelijk kan blijven meedraaien in de maatschappij. We gaan uit van kracht en mogelijkheden. Van de cliënt, van de naasten en van de hulpverlener.

De minor richt zich op de verpleegkundige zorg aan cliënten met één of meer complexe psychiatrische aandoeningen. Daarbij kijken we verder dan psychische gesteldheid: ook lichamelijk welzijn, zingeving en dagelijks en sociaal functioneren nemen we mee in de behandeling.

Andere thema's in de minor zijn preventie, herstelgerichte zorg, veerkracht van de cliënt, stigmatisering voorkómen en zorginnovatie. Jouw eigen persoonlijke professionele groei is natuurlijk ook een belangrijk thema in de minor.

Je loopt 3 dagen per week stage in een werkomgeving waar de focus ligt op psychiatrische behandeling. Daarnaast ben je 1 dag per week op school. De eerste helft van de minor focus je op verpleegkundige zorg voor cliënten met complexe en langdurige problematiek.

De tweede helft gaat over kortdurende zorg als praktijkondersteuner ggz bij de huisarts en als behandelaar in de basis-ggz. De hele minor werk je aan, een op directe en kortdurende acties gericht, onderzoek op je stage, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

minor Healthcare Innovation Design

Deze minor kun je kiezen in jaar 3. Techniek krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het goed inzetten van techniek is lastig, daar speelt het ontwerp een grote rol in.

Je leert om technologie in te zetten binnen de gezondheidszorg en focust op het (her)ontwerpen van producten en services. Je voert een project uit voor opdrachtgevers uit de praktijk.

Hoe kunnen onze dementerende bewoners meer en veilig gaan bewegen? Welke waardevolle interacties kunnen onze cliënten hebben met een zorgrobot? En hoe kunnen de lesboeken van mijn kind met autisme prikkelarm worden? Kun jij niet wachten om dit soort vragen op een creatieve manier op te lossen? Dan is de minor Healthcare Innovation Design wat voor jou.

In deze minor focus je op het (her)ontwerpen van producten en services voor de gezondheidszorg. De minor heeft twee routes. Bij de één ga je in multidisciplinaire groepen werken aan een casus van een opdrachtgever. Bij de andere route werk je aan je eigen portfolio.

Je ontdekt welk type innovaties er zijn en wanneer technologische innovaties een succes zijn binnen de zorg. Je leert de basis van het ontwerpen met ergonomische principes. Je leert creatieve sessies te faciliteren en creatieve tools te gebruiken in de werkplaats. Je kiest zelf wat je doet! Ben je al goed met 3D-software? Dan kun je kiezen voor Gamification of Interface Design.

minor Healthcare innovation management

Bij deze minor leer je om technologie in te zetten binnen de gezondheidszorg. Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren ervan en voert een project uit voor een opdrachtgever uit de praktijk

Zorgtechnologie is overal. Denk aan de robotkat bij je oma in het verzorgingstehuis, of de elektrische medicijndispenser van je vergeetachtige opa. Ook de fitnessapp op je telefoon is er een voorbeeld van. Zorgtechnologie wordt ingezet bij het gezond houden van mensen én het leveren van efficiënte en effectieve zorg als mensen ziek zijn.

Je focust op het in gebruik nemen of verbeteren van (nieuwe) technologie. Je leert hoe je een implementatieproces voor zorgtechnologie kan organiseren, monitoren en bijsturen, zodat de inzet leidt tot het oplossen van een probleem of verbeteren van een situatie. Je gaat aan de slag met een vraag van een praktijkorganisatie, bijvoorbeeld een verpleeghuis, een ziekenhuis, of een leverancier van hartslagmeters.

Je krijgt met deze minor een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken in zorgtechnologieland en ontdekt de belangrijkste spelers op de markt. Je leert om een businesscase te maken om besluitvorming over aanschaf of verbetering van zorgtechnologie te onderbouwen. Je ontwikkelt vaardigheden om individuen, teams en hele organisaties mee te krijgen in de verandering en leert hoe je processen verbetert met en na de inzet van technologie.

minor Studeren Buitenland

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de bucketlist. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag of probleem die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding HBO-Verpleegkunde duurt 4 jaar. Ieder studiejaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. De lesstof is verdeeld in leerpakketten waarin steeds een ander thema centraal staat, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg of ouderen. Je focust je iedere periode op een andere categorie patiënten. Bij de opleiding Verpleegkunde krijg je niet alleen theorie, maar leer je door veel te doen. Je krijgt vaardigheidslessen om verpleegtechnische handelingen te oefenen en loopt stage.
studeren in het buitenland
Internationale ervaring opdoen kan op 3 manieren. Volg een verpleegkundige stage in het buitenland. Of kies voor de minor Studeren Buitenland. Dan ga je voor studie of stage naar een buitenlandse partneruniversiteit of je stroomt in bij een lopend project. Ga bijvoorbeeld naar Tsjechië, Spanje, Kenia, Namibië, Suriname, Australië of India. Een eigen voorstel is bespreekbaar. Tot slot is een internationale minor in Nederland mogelijk, waarbinnen je samenwerkt met internationale studenten.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden


Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8452

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Je bent met alle mbo-4 diploma's toelaatbaar, met een mbo-v diploma kun je het verkorte traject volgen.
_associate degreetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1006 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
261 eerstejaars gestart in 2017
94% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Avans
HBO-Verpleegkunde
star Keuzegids topopleiding 2022
€ 326 gemiddelde kamerhuur
261 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/21 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/21 Fontys
Verpleegkunde - Technische stroom
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/21 Fontys
Verpleegkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/21 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
574 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/21 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
368 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/21 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/21 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/21 HU
Verpleegkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
471 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/21 HvA
Verpleegkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
316 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/21 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/21 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/21 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/21 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/21 Saxion
Gezondheid & Technologie (studieroute hbo-verpleegkunde)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/21 Saxion
Verpleegkunde (hbo-v)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
426 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
18/21 Hogeschool VIAA
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/21 Windesheim
Verpleegkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/21 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/21 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.1
inhoud3.7
docenten3.8
studiefaciliteiten3.6
studielast3.5
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Verpleegkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 183 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding heb je als zorgexpert vele mogelijkheden. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen of consultatiebureaus halen je graag binnen. Of kies voor de thuiszorg. Of een sector binnen behandeling en begeleiding. Hooggekwalificeerde verpleegkundigen zijn en blijven hard nodig. Want de Nederlandse bevolking vergrijst. We hebben een langere levensverwachting dankzij onze medische zorg. En de zorgvraag wordt steeds complexer.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2480gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
HRPhysician Assistant | algemeen dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambulanceverpleegkundige
jeugdverpleegkundige

Ondersteunen en begeleiden van ouders/verzorgers en jeugdigen van 0-18 jaar. Hierbij kun je denken aan: vragen over de dagelijkse verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen, het systematisch signaleren van de balans tussen draagkracht en draaglast en het aansluitend ondersteunen van ouders/verzorgers. Daarnaast bestaat het werk van jeugdverpleegkundigen uit het inzetten van preventieve interventies op het gebied van opgroeien en de opvoedingssituatie. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

justitieel verpleegkundige

Je werkt in een gevangenis en verleent verpleegkundige zorg aan gedetineerden. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

kinderverpleegkundige
praktijkondersteuner huisarts

Je ondersteunt de huisarts in de praktijk door patiënten voor te lichten en (psychische) klachten met hen te bespreken. (Mogelijk beroep na vervolgopleiding)

verpleegkundige in een verzorgingshuis
verpleegkundige in het ziekenhuis
wijkverpleegkundige
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite