Deze opleiding

Met de deeltijdopleiding Finance & Control word je een volwaardige sparringpartner voor het management op het gebied van finance. Je leert analyseren en adviseren en kunt deels je eigen tempo bepalen.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
Je levert financieel-economische informatie. Je bent de adviseur van het management. Je toetst of de toekomstplannen van een bedrijf financieel haalbaar zijn. Zo kan het bedrijf waar je werkt weloverwogen keuzes maken. En zich naar binnen en naar buiten toe verantwoorden. Jij bent goed in rekenen. Je werkt graag met cijfers. Je hebt een zakelijke instelling. En een fascinatie voor financiën. Om je te ontwikkelen tot een betrouwbaar en deskundig financieel adviseur, zijn goede sociale vaardigheden minstens zo belangrijk. Je leert hoe een onderneming haar plannen het best kan financieren. Je weet hoe je een kostenberekening maakt en een jaarrekening opstelt. Een begroting maakt. Een investering beoordeelt. En een ondernemingsplan opzet. Je werkt aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Je doet praktijkervaring op. Leert beslissingen te nemen. Samen te werken en belangen af te wegen. En blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Tijdens de opleiding toon je je mondelinge en schriftelijke advies- en onderzoekvaardigheden aan. Er is geen afstudeerperiode. Wel kun je tijdens de keuzemodule je eigen interesse verder uitdiepen. De studieadviseur helpt hierbij. De docenten komen uit het werkveld of werken nog in de praktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Basisvaardigheden gedrag en communicatie

Je leert alles over kritisch en integer handelen en gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Hiermee leg je de basis voor het opstellen en presenteren van een goed onderbouwd rapport of advies.

Basisvaardigheden bedrijfscalculaties en statistiek

Je leert handmatig én met de tools van Microsoft Office basisberekeningen te maken. Je volgt de vakken: bedrijfscalculaties, wiskunde en statistiek en Microsoft Word, PowerPoint en Excel.

Beschrijven van bedrijfsprocessen

Om een bedrijf te besturen, moet je de bedrijfsprocessen beschrijven en begrijpen. Dat leer je aan de hand van de vakken inleiding administratieve organisatie, cyber security en data analytics.

Bedrijfseconomisch calculeren en beslissen

Je leert om gevorderde berekeningen te maken en het management te adviseren over investeringsbeslissingen. Je volgt de vakken inleiding bedrijfseconomie en bedrijfseconomie kostenbeheersing.

Jaarrekening opstellen en lezen

Je leert een jaarrekening opstellen vanuit de financiële administratie. Je zorgt dat de externe verslaggevingseisen kloppen. Daarbij weet je ook met welke documenten een jaarrekening is opgesteld.

Fiscaliteit en privaatrecht

Je leert alles over de verschillende ondernemingsvormen en wat daar de juridische en fiscale voor- en nadelen van zijn. Ook leer je fiscale berekeningen maken voor eenvoudige belastingaangiften.

Waarde bepalen

Je leert de waarde van een onderneming bepalen, zodat je het management kunt ondersteunen bij investeringsbeslissingen. De vakken zijn onder andere kapitaalfinanciering en financiële markten.

Internal reporting

Vanuit de missie en visie leer je strategische doelstellingen te omschrijven, meetbaar te maken en daarover te adviseren. Je volgt vakken als strategisch management en operational management.

Waarde creëren

Je gaat aan de slag met marketing en business modelling en verdiept je in nieuwe markten. Na afloop weet je hoe je een business case opstelt en hoe je een ondernemer hierbij ondersteunt.

Risico management

Na deze module kun je een gestructureerde risicoanalyse uitvoeren. Op basis daarvan breng je advies uit over de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen.

Keuzemodule

Je specialiseert je in een richting die van belang is voor jouw toekomstige beroep. Denk aan ICT of marketing & acquisitie. Ook weet je hoe je praktijkgericht onderzoek uitvoert.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De deeltijdopleiding Finance & Control biedt 11 modules aan. De volgorde van deze modules bepaal je zelf. Je leert een jaarrekening op te stellen en alles over strategisch management en risicomanagement. Veel modules sluit je af met een beroepsproduct, zoals een advies of doorrekening van een investeringsvoorstel. Als je alle modules voldoende hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.
studielast
Op dinsdagmiddag en -avond volg je colleges in Breda. Wil je versnellen dan kun je ook colleges volgen op vrijdag, tegelijk met de Accountancystudenten. Er is geen aanwezigheidsplicht. Als je denkt dat je de stof eigen kunt maken door zelfstudie, dan mag dat ook. Wekelijks besteed je 12 tot 16 uur aan je studie.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 24 maanden


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 15 december 2021
wettelijk tarief : € 1877 (€939 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5500

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 1877 (€939 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5500

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o of be
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(economie of m&o of be) + (wiskunde A of wiskunde B) 
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Voor bepaalde modules voer je opdrachten uit op een relevante werkplek. We raden je daarom aan om naast je opleiding 20 uur te werken in een financieel-administratieve functie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/8 Fontys
Finance & Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/8 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/8 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/8 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
7/8 HU
Finance & Control
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je werkt in de dienstverlening. De handel. De industrie. Of bij de overheid. Je zorgt voor de uitwisseling van bedrijfseconomische informatie. Je denkt mee met het management. En je neemt initiatieven. Je adviseert, organiseert en delegeert. Dankzij jou maakt een onderneming weloverwogen managementbeslissingen. In je werk heb je te maken met alle afdelingen van een organisatie. Maar je onderhoudt ook externe relaties. Zoals met banken. De Belastingdienst. Accountants en leveranciers.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

assistent-controller

Je ondersteunt de controller bij het analyseren van cijfers en adviseren van het management.

assistent-controller
business controller
business controller 

Je onderzoekt hoe de organisatie presteert en je adviseert het management over verbeterpunten. Je denkt mee over de strategische koers van het bedrijf en hoe je dit verbetert. Ook breng je samen met je collega's de risico's van de organisatie in kaart en stel je mogelijke maatregelen op.

controller
financial controller
financieel analist
hoofd administratie
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite