Chemische Technologie

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Chemische Technologie leer je de techniek achter industriële processen en de technologie om producten te maken. Je denkt in grootschalige oplossingen met aandacht voor duurzaamheid en energie.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB AS
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34275
Een bedrijf in biopolymeren bouwt een nieuwe chemische fabrieksinstallatie. Jij maakt een goed ontwerp. Een suikerproducent heeft behoefte aan verpakkingen. Jij ontwikkelt ze. Als chemisch technoloog lever je een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Je bent expert op het gebied van technologie, procesontwerp, duurzaamheid en energie. Je bent meestal onderdeel van een multidisciplinair team. Je hebt interesse in producten die we dagelijks gebruiken. En in de productieprocessen. Denk bijvoorbeeld aan voeding en cosmetica. Jij bent gefascineerd door duurzaamheid en energie. Je levert graag een bijdrage aan de maatschappij. Je bent goed in teamwerk. En je bent besluitvaardig. Je leert hoe je processen ontwerpt. Je leert rekenen en puzzelen met technieken, zodat processen zinvol en rendabel worden. En je leert chemisch technologische vraagstukken op te lossen. Zoals de vraag hoe je een duurzame zonnebril maakt. Of biologisch landbouwfolie. Je leert een laboratoriumidee omzetten in een commercieel productieproces. Denk aan het ontwikkelen van duurzame superslurpers in luiers. Of van een nieuw medicijn. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Applied Science voeren.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel persoonlijk contact mogelijk is tussen student en docent. Je werkt vaak samen in kleine groepen. De focus ligt op het koppelen van theorie aan practica. Je voert technische experimenten uit in een laboratorium of via proces-simulerende experimenten op de computer. Om naadloos aan te sluiten op de praktijk organiseren we gastlessen van professionals uit het bedrijfsleven.

Deze opleiding behoort tot de beste opleidingen Chemische Technologie van Nede

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwElk jaar is opgedeeld in 4 blokken. Tijdens deze blokken voer je groepsprojecten uit en volg je theoretische en praktische vakken.

De afkortingen in het overzicht verwijzen naar de richting die je binnen de opleiding Chemische Technologie kiest:
PO²: Procesontwikkeling en -optimalisatie
BTC: Biobased TeCh
1e jaar Het eerste jaar is oriënterend. Je maakt kennis met technologische vakken zoals energiebalansen en fysische transportverschijnselen. En met chemische vakken zoals levende chemie. Je doet projecten samen met studenten van andere opleidingen. Daarin voer je het onderzoek uit dat aansluit op jouw richting. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
afstuderen
BTC-PO2: Levende chemie
BTC-PO2: Project Moleculair koken
BTC: Chemisch rekenen
BTC: Introduction to biobased products
PO2: Inleiding procesindustrie
PO2: Toegepaste wiskunde
BTC-PO2: Evenwichten
BTC-PO2: Project water
BTC: Celbiologie
BTC: English communication
BTC: Toegepaste wiskunde
PO2: Massabalansen
PO2: Stromingsleer
PO2: Wiskunde 1
BTC-PO2: Project Medicijnontwikkeling
BTC-PO2: Schriftelijk rapporteren
BTC: Fysische massabalansen
BTC: Groene stroom
BTC: Microbiële fysiologie
PO2: English communication
PO2: Toegepaste statistiek
PO2: Unit operations 1
BTC-PO2: Energiebalansen
BTC-PO2: Fysische transportverschijnselen
BTC-PO2: Project Duurzame Energie
BTC-PO2: Structuurchemie
2e jaar Het tweede jaar gaat dieper in op chemische technologie. De vakken die je volgt bereiden je voor op je bedrijfsstage in het derde jaar. Je kiest zelf een opdrachtgever en maakt kennis met het echte werk. Daarna volg je een specialisatie waarbij je je nog meer verdiept in chemische technologie. Vervolgens kies je in het vierde jaar een minor. Dit is een keuzetraject waarmee je jouw kennis verder gaat verdiepen of verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.
periode
1234
BTC: Bio-organische chemie
BTC: Bioraffinage theorie
BTC: Project Bio-energie
PO2: Fysische transportverschijnselen 2
PO2: Project Energie
PO2: Risico en veiligheid
PO2: Wiskunde 2: Simulink
BTC-PO2: Project Toxicologie
BTC: Biochemie
BTC: Downstreamprocessing
PO2: Chemische thermodynamica
PO2: Fasenleer
PO2: Inleiding reactorkunde
PO2: Polymeerkunde
BTC: Biobased biotechnologie
BTC: Biopolymeren
BTC: Statistiek 1
PO2: Aspen voor chemische thermodynamica
PO2: Fysische transportverschijnselen 3
PO2: Projectmanagement
PO2: Unit operations 2
BTC: Project van PLANT naar PLA en terug
PO2: Project Procesindustrie
BTC: Reactorkunde
BTC: Sustainability of biobased products
PO2: Unit operations 3
3e jaar
periode
1234
BTC: Stage / Minor stage
PO2: Stage stage
BTC: Specialisatie
PO2: Specialisatie
4e jaar
periode
1234
BTC: Minor / Stage
PO2: Minor
PO2 - BTC: Afstuderen

minors

major Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH)

Aardolie gebruiken we als grondstof voor oneindig veel producten. Omdat we producten willen vanuit een duurzame en hernieuwbare bron, zoeken we naar de beste grondstoffen van een natuurlijke bron.

We onderzoeken biomassa, zoals planten, zeewier, algen of mest om producten van te maken en ontwikkelen daarvoor nieuwe Biobased processen en technologieën.

Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH) draait om duurzaamheid: duurzame energie en een duurzame samenleving met producten uit natuurlijke materialen. Denk hierbij aan biokunststoffen en biobrandstoffen, melkzuur geproduceerd door bacteriën, of geur-, kleur- en smaakstoffen die uit planten gehaald zijn. Je leert alles over actuele thema's zoals bioraffinage, bioplastics, duurzame chemie en duurzame processen. Je legt een stevige technische basis en je leert veilig te werken in het laboratorium. Samen met medestudenten werk je aan vraagstukken met actuele biobased thema's, zoals het zuiveren van water met behulp van algen. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en producten en dat vraagt vaak ook om het ontwikkelen van een nieuw productieproces. Zo bereid je je optimaal voor op de praktijk. Je draagt echt zelf bij aan een duurzame wereld.

major Procesontwikkeling en -optimalisatie (PO2)

De major Procesontwikkeling en Procesoptimalisatie draait om het ontwerpen van installaties waarin op grote schaal producten gemaakt worden. En om het verbeteren van bestaande productieprocessen.

De nadruk bij deze major ligt op de procestechnologie. Je leert hoe je installaties ontwerpt, dimensioneert en verbetert. Denk daarbij aan waterzuiveringsinstallaties of installaties die grondstoffen of biopolymeren produceren. Bij het verbeteren van processen kijk je onder andere naar de zuiverheid van het product, het economisch rendement en duurzaamheidsaspecten. Het is daarom belangrijk dat je veel weet van fysische processen. Je leert bijvoorbeeld hoe warmte overgedragen wordt van een vloeistof naar een vaste stof. Hoe vloeistoffen door leidingen stromen. Welke typen reactoren geschikt zijn voor grootschalige chemische reacties. En welke methodes geschikt zijn om verschillende stromen van elkaar te scheiden.

specialisatie Bioraffinage Technologie

Je kunt je specialiseren in Bioraffinage Technologie als je de major Biobased Tech volgt.

specialisatie Duurzame Technologie

Als je voor de richting Procesontwikkeling en –optimalisatie kiest, volg je in het derde jaar de specialisatie Duurzame Technologie.

Je verdiept je in duurzaamheidsaspecten binnen de chemische technologie. Je volgt cursussen en in groepsverband ga je aan de slag met het maken van een fabrieksvoorontwerp. En je onderzoekt of het opzetten van een proces op technologisch en economisch vlak levensvatbaar is. Daarnaast werk je samen met 3 tot 4 medestudenten aan een onderzoek in opdracht van een bedrijf. Afhankelijk van de opdracht voer je dit onderzoek bij het bedrijf of bij Avans uit.

minor Biorefinery Technology

Kies je voor Biobased TeCh, dan volg je het derde jaar Biorefinery Technology. Een Engelstalige specialisatie waarbij je je verdiept in chemische technologie met bioraffinage als onderwerp.

A biorefinery is a facility that integrates biomass conversion and separation processes and separation equipment for the sustainable co-production of food, feed, energy, fuels and chemicals.
At the heart of this programme is a group project you will conduct with 3 to 4 students. Together you will work for a client, i.e. a company or governmental organisation, and you will be based both at the client and at Avans. You will carry out a project related to the development, design or optimisation of a process or part of a process on a lab, pilot or production scale.
The biobased or sustainability aspect may relate to:

  • raw materials
  • scaling and application of new technologies in production
  • economic analysis and optimisation
  • product design requirements.

Examples of recent research projects include:
  • feasibility study based on literature research and lab- or pilot-scale experiments for pyrolysis oil
  • scaling up bio-ethanol production from secondary streams from lab scale to pilot scale
  • improving bio-charcoal production on a commercial scale

You will also follow several courses and a training course focusing on the steps from lab to production scale.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet34% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Je kiest meteen een hoofdrichting: De major Procesontwikkeling en -optimalisatie (PO²) of de major Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCh). Bij PO² duik je diep in de chemische technologie waarbij de nadruk ligt op technologische vakken. Bij BTC draait het om het produceren met levende organismen en krijg je naast technologische en chemische vakken ook biologische vakken. Je werkt aan praktische opdrachten waarbij je de geleerde theorie toepast.
studeren in het buitenland
Je kunt in het buitenland stage lopen en er afstuderen. Het is een bijzondere ervaring om een tijd naar het buitenland te gaan. Je maakt kennis met een andere cultuur. Je leert een andere manier van werken en studeren kennen.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7969

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Met kennis van natuurkunde en scheikunde. En van wiskunde B op havo-niveau. Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Kijk op Studiekeuze123 of dit voor jouw mbo-opleiding van toepassing is.
WO propedeuseNeem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.
hbo-pNeem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.
toelatingseisen

basiskennis
Je hebt een mbo-diploma. Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havoniveau nodig. Is je kennis van wiskunde niet op dit niveau, dan zijn er mogelijkheden om dit bij te spijkeren. Volg daarom op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

178 studenten volgen deze opleiding
19% daarvan is vrouw
29 eerstejaars gestart in 2017
24% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

kamp BETA
Kamp BETA organiseert een introductiekamp voor jou als bètastudent bij Avans Hogeschool. Je maakt kennis met je medestudenten en met de stad Breda, want buiten school is er natuurlijk ook een studentenleven! Het introductiekamp bestaat uit leuke en uiteenlopende dag- en avondactiviteiten over een periode van 4 dagen. Alles wordt voor je geregeld zodat jij je nergens zorgen over hoeft te maken. Wil je meedoen, ga dan naar de website van Kamp BETA.

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Avans
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Avans
Biobased Technology and Chemistry (major)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Hanze
Chemische technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HHS
Process & Food Technology (internationale driejarige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/12 HHS
Process & Food Technology (Engelstalige opleiding Chemische Technologie)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/12 HHS
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/12 HR
Chemische Technologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
19% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 HU
Chemische Technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
17% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 NHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 NHL Stenden
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Saxion
Chemische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
12/12 VHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.3
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemische Technologie aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kiest als chemisch technoloog uit vele functies. In veel verschillende markten. Zoals de voedings- en cosmeticamarkt of de geneesmiddelenindustrie. Of je kiest voor een baan in duurzame energie. Denk aan olieraffinage, productie van grondstoffen of waterzuivering. Actuele thema's zijn bioprocestechnologie, bioraffinage en bioplastics. Je wordt bijvoorbeeld procestechnoloog. Op kleine, of juist heel grote schaal. Of je wordt ontwerper van chemische fabrieksinstallaties. Troubleshooter in de procesautomatisering. Of adviseur op het gebied van technologie, energie & milieu. Meestal krijgen technologen leidinggevende taken in het werk dat ze doen en is hun werk mensgericht. Je kiest een discipline die bij jou past. Research en ontwikkeling bijvoorbeeld. Of advies en voorlichting. Misschien past marketing en sales beter bij je. Je kunt ook kiezen voor een functie als technisch adviseur of technisch specialist, bijvoorbeeld in veiligheid. Je kunt ook je eigen product ontwikkelen. Of je eigen bedrijf starten.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2343gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
92%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
94%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Technology+ aanv. eisen
RUGIndustrial Engineering and Management+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANControl Systems part-timegeen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

manager of leidinggevende

Je hebt een aantal jaren werkervaring opgedaan en geeft leiding aan een project-, ontwerp- of productieteam.

procesontwerper
procestechnoloog
producttechnoloog
technisch adviseur
troubleshooter
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite