Chemie

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Jij bent onderzoekend en nieuwsgierig. Scheikunde is je favoriete vak. Na de opleiding Chemie ontwikkel jij nieuwe kunststoffen, levensmiddelen of medicijnen. Of je wordt bewijsmateriaalspecialist.

Je ontwikkelt een zelfreinigende verf. En hoeft je auto nooit meer te wassen. Eten moet er aantrekkelijk uitzien. Dus geef jij het een trendy kleurtje. Zonder in te boeten op veiligheid. Fossiele brandstoffen raken op. Jij haalt bruikbare grondstoffen uit afvalproducten. Of uit de natuur. Als forensisch onderzoeker spoor je bijvoorbeeld doping op in bloed. Je vindt scheikunde interessant. En ziet overal chemie. In de aarde. De lucht. En het heelal. Ook in onszelf vinden constant chemische reacties plaats. Je wilt er meer van weten. En vernieuwend bezig zijn met gezondheid. Je bent vindingrijk. Denkt exact. En werkt secuur. De opleiding is breed en divers. Net als het vakgebied. Je bent betrokken bij grondstof- of materiaalkeuze. Verbetering van productieprocessen. Of ontwikkeling van nieuwe grondstoffen. Je kiest uit drie richtingen. Chemische Productinnovatie, over organische en polymeerchemie. Forensisch laboratoriumonderzoek. Of Biobased TeCh, over duurzaamheid en biologische grondstoffen. En de nieuwste manieren om producten en processen te vernieuwen. Of te ontwikkelen. Na je opleiding ben je Bachelor in de Chemie. Een ingenieur dus, met ing. voor je naam.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieBreda
diplomaB AS Chemie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34396
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Je kiest binnen Chemie uit 3 majors. Chemische Productinnovatie (CPI) gaat over organische, polymeer- en analytische chemie. Forensisch laboratoriumonderzoek (FLO) combineert biologie en chemie en draait om technisch onderzoek om strafrecht te ondersteunen. In Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCh) komen de opleidingen Chemie en Chemische Technologie samen. De focus ligt op duurzaamheid, biologische grondstoffen en manieren om producten en processen te vernieuwen of te ontwikkelen.
Deze opleiding behoort tot de beste opleidingen Chemie van Nederland door Keuzegids Hbo 2019.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Chemie Breda Breda
Proefstuderen Chemie Breda Breda

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest.
CPI = Chemische Productinnovatie
BTC = Biobased TeCh
FLO = Forensisch Laboratoriumonderzoek
1e jaar Het eerste jaar is oriënterend. In diverse vakken maak je kennis met chemie. Zoals levende chemie, structuurchemie en scheidingstechnieken. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarvoor je regelmatig contact hebt met professionals. De vaardigheden daarvoor leer je in het laboratorium. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.
periode
1234
BTC: Introduction to biobased products
CPI-BTC-FLO: Chemisch rekenen
CPI-BTC-FLO: Levende chemie
FLO-CPI-BTC: Project Moleculair koken
FLO: Forensisch onderzoek in de praktijk
BTC: Scheidingstechnieken
CPI-BTC-FLO: Evenwichten
CPI-BTC-FLO: Wiskunde
CPI-BTC: Engels
CPI-BTC: Project water
CPI: Inleiding chromatografie
FLO-BTC: Celbiologie
FLO: Project Alcoholcontrole
BTC: Fysische massabalansen
BTC: Microbiële fysiologie
CPI-BTC: Groene stroom
CPI-BTC: Project Medicijnontwikkeling
CPI: Scheidingsmethoden
CPI: Spectroscopie
FLO: DNA en evolutie
FLO: Engels
FLO: Project Illegaal gebruik van farmaca
FLO: Wiskunde
BTC: Energiebalansen
BTC: Fysische transportverschijnselen
CPI-BTC-FLO: Structuurchemie
CPI-BTC: project Duurzame energie
CPI: Anorganische chemie
CPI: Moleculen in interactie
CPI: Thermodynamica
FLO: Elektrochemische analyse
FLO: Inleiding chromatografie
FLO: Project Inbraak
2e jaar Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je een half jaar stage, passend bij jouw specialisatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.
periode
1234
BTC: Bio-orchanische chemie
BTC: Bioraffinage theorie
CPI: Gaschromatografie en HPLC
CPI: Project Bio-energie
CPI: Project Energie
FLO: Fysiologie en Toxicologie
FLO: Genetica
FLO: Project Dreigbrief
FLO: Project Plaats Delict
BTC: Biochemie
BTC: Downstreamprocessing
CPI-BTC: Toxicologie
CPI: Polymeerchemie
CPI: Structuur en binding
CPI: Structuur en binding
FLO: Gaschromatografie en HPLC
FLO: Sporenanalyse
BTC: Biobased technologie
BTC: Statistiek 1
CPI: Functionele groepen
CPI: Project Productinnovatie A
CPI: Statistiek 2
FLO: Criminalistiek
FLO: Project Zedendelict
FLO: Statistiek
BTC: Project van PLANT naar PLA en terug
BTC: Reactorkunde
BTC: Sustainability of biobased products
CPI: (Bio)katalyse
CPI: Fysische chemie
CPI: Nanotechnologie
CPI: Project Productinnovatie B
CPI: Structuuropheldering
FLO: Organische chemie basis
FLO: Project Drugs
FLO: Recht
3e jaar
periode
1234
BTC: Minor of Stage stage
CPI: Specialisatie
FLO: Minor of Stage stage
BTC: Specialisatie
CPI: Minor of Stage stage
FLO: Specialisatie
4e jaar
periode
1234
Stage of Minor stage
Afstuderen afstuderen

specialisaties

major Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH)

Aardolie gebruiken we als grondstof voor oneindig veel producten. Omdat we producten willen vanuit een duurzame en hernieuwbare bron, zoeken we naar de beste grondstoffen van een natuurlijke bron.

We onderzoeken biomassa, zoals planten, zeewier, algen of mest om producten van te maken en ontwikkelen daarvoor nieuwe Biobased processen en technologieën.

Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH) draait om duurzaamheid: duurzame energie en een duurzame samenleving met producten uit natuurlijke materialen. Denk hierbij aan biokunststoffen en biobrandstoffen, melkzuur geproduceerd door bacteriën, of geur-, kleur- en smaakstoffen die uit planten gehaald zijn. Je leert alles over actuele thema's zoals bioraffinage, bioplastics, duurzame chemie en duurzame processen. Je legt een stevige technische basis en je leert veilig te werken in het laboratorium. Samen met medestudenten werk je aan vraagstukken met actuele biobased thema's, zoals het zuiveren van water met behulp van algen. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en producten en dat vraagt vaak ook om het ontwikkelen van een nieuw productieproces. Zo bereid je je optimaal voor op de praktijk. Je draagt echt zelf bij aan een duurzame wereld.

major Chemische Productinnovatie

Chemische Productinnovatie gaat over stoffen maken en analyseren. In deze major komen 3 vakgebieden samen: organische chemie, analytische chemie en polymeerchemie.

Je maakt en bestudeert binnen de organische chemie koolstofhoudende moleculen. Zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, geneesmiddelen, milieuvriendelijke brandstoffen en conserveringsmiddelen.

Ook plastics en kunststoffen, oftewel polymeren, hebben een belangrijke plaats ingenomen binnen de chemie omdat ze steeds meer gebruikt worden in verpakkingsmaterialen, plastic tassen en rubber.

Analytische chemie gaat over de chemische samenstelling van materialen. Wat er allemaal in zit. En de precieze hoeveelheid van elk bestanddeel. Je ontwikkelt nieuwe methoden voor het opsporen van stoffen. En het meten ervan. Ook onderzoek je hoe je de samenstelling van materialen kunt verbeteren.

major Forensisch Laboratoriumonderzoek

De major Forensisch Laboratoriumonderzoek gaat over technisch onderzoek ter ondersteuning van strafrecht. Je zoekt naar bewijsmateriaal en doet bijvoorbeeld sporenonderzoek in het laboratorium.

Je verzamelt bewijsmateriaal voor verzekeringsmaatschappijen, de brandweer, politie of het Openbaar Ministerie. Je onderzoekt de schuldvraag bij materiële schade of bij verwondingen. Of in extreme gevallen bij de dood. Je bepaalt zo snel mogelijk wat er gebeurd is, je zoekt uit of er sprake is van een ongeval of dat er opzet in het spel is.

Jij doet je werk op de achtergrond in het laboratorium. Je bent je steeds bewust van het belang dat anderen aan jouw werk hechten. De rapporten die jij opstelt, maken het verschil tussen wel of geen schadevergoeding, wel of geen schorsing of wel of geen boete. Je werkt secuur en bent zeker van je onderzoeksresultaat. Je blijft doorlopend kritisch op je werk en dat van je collega's. Juist omdat er zoveel van afhangt.

Je werkt in projecten die zoveel mogelijk uit de praktijk komen. Zoals drugs- of alcoholcontroles, brandonderzoek of onderzoek op een plaats delict. Je volgt les over levende chemie en DNA-technieken, evenwichten en scheidingstechnieken. En je volgt vakken als recht, staatsinrichting en wiskunde.

 1. Organische Chemie en PolymeerchemieDeze specialisatie kun je kiezen als je de major Chemische Productinnovatie volgt.
 2. Forensic ChemistryDeze specialisatie kun je kiezen als je de major Forensisch Laboratoriumonderzoek volgt.
 3. Analytische ChemieDeze specialisatie kun je kiezen als je de major Chemische Productinnovatie volgt.
 4. Biobased ChemistryDeze specialisatie kun je kiezen als je de major Biobased TeCh volgt.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet34% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Bij deze opleiding kies je meteen een richting: Chemische Productinnovatie (CPI), Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO) of Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCh). In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld: alcohol, medicijnontwikkeling, waterzuivering met algen of duurzaam Nederland in 2050. Je volgt vakken, krijgt gastcolleges en werkt in groepen aan een casus.
docenten
Studeren doe je niet alleen. Daarom kun je rekenen op goede begeleiding van een enthousiast en deskundig team van medewerkers. Die tijd maken om naar jou te luisteren. En je persoonlijk adviseren en begeleiden. Je maakt tijdens je opleiding gebruik van Xplora. De eigentijdse leeromgeving van Avans Hogeschool. Met werkplekken en multimediavoorzieningen.
studeren in het buitenland
Afhankelijk van je route ben je vier, vijf of zeven maanden in het buitenland.

Chemie is overal ter wereld actueel. Een buitenlandse stage is dus zeker mogelijk. het is ook een bijzondere ervaring. Je maakt kennis met een andere cultuur. Een andere manier van werken en studeren. Je voorgangers hebben al fantastische tijden gehad. In Europses landen, maar ook in Amerika, Zuid Afrika, Costa Rica, Nieuw Zeeland en Australië.
bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Met kennis van natuurkunde en scheikunde. En van wiskunde B op havo-niveau. Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.
WO propedeuseNeem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.
hbo-pNeem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.
toelatingseisen

basiskennis
Je hebt een mbo-diploma. Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havoniveau nodig. Is je kennis van wiskunde niet op dit niveau, dan word je niet toegelaten. Volg daarom op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

584 studenten volgen deze opleiding
43% daarvan is vrouw
122 eerstejaars gestart in 2017
42% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Avans
Chemie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
122 eerstejaars
41% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 Avans
Chemie
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
122 eerstejaars
41% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Biobased Technology and Chemistry (major)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 HAN
Chemistry
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
45 eerstejaars
31% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/16 HAN
Chemie (HLO)
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
45 eerstejaars
31% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 Hanze
Chemie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 Hogeschool Leiden
Chemie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/16 HR
Chemie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
63 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HU
Chemie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
84 eerstejaars
33% vrouw
24-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 Inholland
Chemie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/16 NHL
Chemie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 NHL Stenden
Chemie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 NHL Stenden
Chemie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 Saxion
Chemie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
72 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Stenden
Chemie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/16 VHL
Chemie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.23.9
inhoud3.93.7
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemie aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 124 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.4 4
aantal eerstejaars 79 69
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 88% 59%
diploma binnen 5 jaar 54% 35%
doorstuderen 21% 28%
werk op niveau in 1,5 jaar 82%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt als hbo-chemicus een boeiend vak. Vol uitdagingen en werk. In proces- en productontwikkeling, onderzoek of managementadvies. Je kiest uit alle sectoren. Want vrijwel elke industrie heeft chemici of chemisch technologen in dienst. Lever dus je wezenlijke bijdrage. Aan een klein of groot bedrijf. Je eigen bedrijf. Of de wereldeconomie. De vraag naar specialisten in Forensisch onderzoek groeit. Bij verzekeringsmaatschappijen. Bedrijven in de beveiligingsbranche. En bij de overheid. Die investeert in opsporings- en forensisch onderzoekpersoneel. Dat levert functies op bij de politie. Justitie. En het Nederlands Forensisch instituut. Je bent als specialist in Biobased TeCh hard nodig in de chemische industrie. Die kampt met steeds hogere kosten. Bedrijven weten dat er grote winst te behalen valt met biobased producten. Maar alleen met de juiste medewerkers. Veel grote bedrijven zijn inmiddels overgeschakeld op alternatieve grondstoffen. Ook kleinere bedrijven zoeken 'groene' oplossingen. Technisch projectbureau USG Innotiv biedt afgestudeerden baangarantie. Het bureau neemt je in dienst en leent je uit aan andere bedrijven. Zo kom je in contact met nieuwe werkgevers.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2278gemiddeld bruto maandloon
23%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
45%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TUeChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUChemistry+ 12 EC pre-master
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityWater Technology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • farmacoloog
 • forensisch onderzoeker
 • laborant
 • levensmiddelentechnoloog
 • productmanager
 • productontwikkelaar
 • researchmedewerker
 • technisch onderwijsassistent
 • wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite