Bouwkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Jij combineert ruimtelijk inzicht met gevoel voor vorm en techniek. De opleiding Bouwkunde gaat over gebouwen waar mensen prettig in verblijven. Om ontwerp en uitvoering. En gebruikers en omgeving.

open_in_newwebsite

locatie's-Hertogenbosch
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34263
Een particulier wil een duurzaam huis bouwen. Jij werkt als tekenaar mee aan de woning van de toekomst. Een hogeschool wil een sportcentrum ontwikkelen. Jij werkt het ontwerp van de architect uit in een bouwtechnische of constructietekening. Je vertaalt het ontwerp naar een technisch uitvoerbaar geheel. Organisaties kunnen jouw bouwkundige kennis goed gebruiken. Jij kijkt anders naar gebouwen. Bent geïnteresseerd in hun constructie en vormgeving. In hoe ze in de omgeving passen. Jij houdt van de mix van exact en creativiteit. Bent goed in technische vakken. Kunt goed rekenen en verbanden leggen. En hebt interesse in mens en maatschappij. Jij bent de bouwkundige van de toekomst. Je werkt samen met organisaties uit de praktijk. Hun ervaring is jouw leerschool. Je analyseert woonwijken. Ontdekt wat goed is. En wat niet. Maakt met een bouwbedrijf een ontwerp voor appartementen. Leert naar vorm te kijken. Hoe je isolatie berekent. Je verdiept je in gebouwconstructies. Leert plannen en binnen een budget te werken. En je loopt twee keer stage. Bijvoorbeeld in het buitenland. Ben je geslaagd, dan mag je je Bachelor of Built Environment (BBE) noemen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De bouwwereld is veranderd. Er is minder nieuwbouw dan 10 jaar geleden en meer aandacht voor slim hergebruiken van bestaande bouw. Je leert wat de begrippen duurzaam en energiezuinig inhouden. En gaat daarmee aan de slag zodat je straks succesvol de arbeidsmarkt instapt. Bouwkunde in Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn gelijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je maakt kennis met verschillende kanten van de bouw: ontwerpen, uitvoeren, managen en techniek. Je volgt vakken, verbetert je competenties met hulp van een coach en werkt in groepjes aan projecten. Je sluit het eerste jaar af met een oriënterende stage. Hier ontdek je de dagelijkse gang van zaken op een bouwplaats. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
Coaching en talentontwikkeling
Vakken: zoals locatiegericht ontwerpen, uitvoeringsanalyse, bouwfysisch ontwerpen en basiswiskunde bouw
Project: bijvoorbeeld De wijk van de toekomst en vakken ondersteunend aan het project zoals tekenen en modelleren
Vakken: bewust ontwerpen, constructief schematiseren, toegepaste wiskunde voor de bouw en voorbereiding op de stage
Stage stage
2e jaar Het tweede jaar volg je 2 semesters rond een thema en sluit je af met het project Herbestemmen. In jaar 3 loop je een half jaar stage. Daarna ga je je specialiseren met een samenhangend geheel aan vakken rond een thema, bijvoorbeeld Biobased Bouwen of Energieleverende Bebouwing. Ook draai je mee in een project met studenten van verschillende opleidingen. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga je je verder verdiepen of verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.
periode
1234
Coaching en talentontwikkeling
Vakken: zoals constructief toetsen, Engels, bouwmanagement en recht
Project: bijvoorbeeld Nieuwbouw Utiliteit
Vakken zoals ondernemen in de bouw, bouwfysisch ontwerpen en analyse en aanpassing
Project: bijvoorbeeld herbestemmen
3e jaar
periode
1234
Stage stage
Specialisatie: Keuzevakken en project of onderzoek
4e jaar
periode
1234
Minor naar keuze
Afstudeerproject afstuderen

minors

specialisatie bij Bouwkunde

In de loop van het derde jaar kies je een specialisatie. Deze bestaat uit een vakkenpakket naar keuze en een speciaal project.

Je kiest een speciaal vakkenpakket bij de vaardigheden die je bij de opleiding ontwikkelt. Zoals ontwerpen of realiseren in de bouw. Hierbij krijg je vakken met een bepaald thema en een praktijkopgave. Bijvoorbeeld biobased ontwerpen of energieleverende bebouwing. Je hebt de vrijheid om je eigen pad te kiezen.

specialisatie Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing

Deze specialisatie gaat over een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de herontwikkeling en herbestemming van vastgoed en infrastructuur. Het liefst zo duurzaam mogelijk.

Daarmee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving met oog voor kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken aan het project Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing. Dat doe je met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie Klimaatverandering in de openbare ruimte

Deze specialisatie gaat over de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke ontwikkeling, de weg- en waterbouw en de bebouwde omgeving. De focus ligt op de rol van de techniek daarin.

Er staat een actuele praktijkcasus centraal, waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de openbare en bebouwde omgeving in een regio of gemeente. Je gaat in gesprek met een civiel of bouwkundig ingenieursbureau, het waterschap, de gemeente of provincie en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die met elkaar moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Jouw inzet helpt hen daarbij.

In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Klimaat. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

Deze specialisatie gaat over het bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen hierbij aan bod. Je focust je op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of het leefklimaat in een woonwijk. Je werkt aan vraagstukken als: 'Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?' Of: 'Hoe kunnen we verkeersroutes in een wijk duurzaam verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?'.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling werk je vervolgens 10 weken aan het project Well-being. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

minor Drowning Cities (Engelstalig)

De Nederlandse aanpak van waterproblemen in stedelijke woongebieden is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor onderzoek je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

In de 'Dutch approach' staan duurzaamheid, ruimte voor de rivier, building with nature en het poldermodel voor overleg centraal. Je leert hoe je dit toepast op een internationaal project, waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en sociaal-economische aspecten. Je ontwikkelt zo je technische én interculturele vaardigheden.

Je volgt workshops met onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en lectoraten.

Voorbeelden zijn:

  • Dutch approach in waterbeheer
  • Innovatief ontwerpen
  • Iconische architectuur en infrastructuur
  • Werken in andere culturen
  • Wet- en regelgeving
  • Visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, waarbij experts je begeleiden. Jij kiest als student een rol, bijvoorbeeld ontwerper, bestuurder, beheerder of gebruiker. Vanuit die rol ga je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

Grondstoffen en fossiele energiebronnen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te doen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: Hoe richten we onze bebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen zoals baksteen, beton en staal zomaar aan de kant zetten en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen juist een tweede leven geven?

Binnen de specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen werk je aan deze vraagstukken, zodat je na je studie goed voorbereid aan de slag kunt. In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Duurzaam hergebruik. In een groep van 8 los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie De energieleverende bebouwde omgeving

In 2050 moet de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet hier nu al op inspelen.

Een enorme uitdaging, zeker als je je bedenkt dat de bebouwde omgeving nu ongeveer 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Bovendien moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meter-woningen op grote schaal toegepast worden.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Bovendien mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze onderwerpen komen samen in de minor.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een opdrachtgever. Je doet dit in een groep met 7 medestudenten. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. De tweede 10 weken werk je je project binnen het thema energie verder uit. Hierbij werk je ook individueel aan deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen lossen jullie een probleem op voor een bedrijf. Experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de opdrachtgever.

minor BIM, digitalisering en virtueel bouwen

Building Information Modelling (BIM), digitalisering en virtueel bouwen zijn dé actuele ontwikkelingen in de sector.

We staan daar voor enorme uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. Daarom moeten we sterk innoveren. Jij wilt na je studie aan de slag in deze sector. Zorg dan dat je kan BIM'en! Dat gaat niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren, informatiemanagement, modelleren en plannen.

Je gaat 3 praktijkdagen per week aan de slag bij een bedrijf dat erkend koploper is in BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Daarnaast staat 1 dag in het teken van BIM-tools. Je leert werken met passende systemen en software. En elke week is er 1 dag op school met workshops van docenten en andere BIM-experts.

minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied
Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

minor Minor CO2-negatief ontwerpen

Ontwerpend onderzoeken met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het in deze minor over. De klimaatverandering is het zorgenkindje van onze tijd.

Willen we voorkomen dat de aarde buitensporig opwarmt, dan moeten we dingen verzinnen om CO2, en wellicht andere broeikasgassen, uit de atmosfeer halen. Dit is niet alleen een zorg voor wetenschappers en politici maar voor iedereen, ook voor diegenen die de gebouwde omgeving ontwerpen.

Deze minor is opgezet samen met het lectoraat Biobased Bouwen. Je maakt kennis met de mogelijkheden die je hebt als toekomstig stedelijk planner, projectontwikkelaar, aannemer, constructeur, bruggenbouwer, kunstenaar, architect, etc. om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

minor Bouwtechnische Bedrijfskunde

Een minor voor diegenen die zich willen bekwamen in de uitvoering van projecten in de bouw of de civiele sector. Het is druk in de bouw! Hoewel, dat is een understatement.

Daarom is nu het moment om veranderingen in de bouw- en infrasector door te voeren. Zo wordt deze sector niet alleen aantrekkelijker, maar krijgt hij ook het professionele karakter dat hij verdient.

In de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde concentreren we ons op de uitvoerende kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en de realisatie van een bouwproject, kunstwerk of wegtraject! We hebben gemerkt dat dit deel in de diverse opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. Terwijl dit wel nodig is om straks succesvol te kunnen werken bij aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus of in jouw eigen onderneming. Je leert dit in deze minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar. Elk studiejaar is verdeeld in 2 semesters met elk een eigen thema. De kennis en vaardigheden die je opdoet bij vakken pas je toe in projecten. De eerste 2 jaar start je elk semester met het maken van een talentontwikkelplan. Hierin staat wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je extra aandacht gaat besteden. Elk semester heeft 2 toetsmomenten. De laatste week is gereserveerd voor evaluatie.
docenten
'De opleiding vraagt veel van je. Daar vergissen nieuwe studenten zich wel eens in. Er komt ook zoveel nieuws bij kijken. Soms voor het eerst op kamers. Meer eigen verantwoordelijkheid over je voortgang. Daarom bieden we ze zeker in het begin veel begeleiding.'

'Het is geweldig om te zien hoe studenten zich ontwikkelen. Sommigen beginnen een beetje onzeker. Je ziet ze uitgroeien tot een echte professional. Die tot goede beslissingen komt. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken.'
studeren in het buitenland
Jij wilt stagelopen in het buitenland. Dat kan. Je verrijkt je professionele blik door de ervaringen die je opdoet. Je doet daar later je voordeel mee. In het vierde jaar kun je mee op een internationale studiereis. Studenten bezochten eerder Italië en India. De reizen leverden hen fantastische persoonlijke ervaringen op.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7969

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
Lees meer over je kans op toelating zonder wiskunde.
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeuseNeem contact op met de Studenten Informatie Balie op 088 - 525 75 50 en vraag naar de instroomcoördinator.
hbo-pNeem contact op met de Studenten Informatie Balie op 088 - 525 75 50 en vraag naar de instroomcoördinator.
toelatingseisen

basiskennis
Je hebt een mbo-diploma. Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havoniveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst. Volg daarom op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

798 studenten volgen deze opleiding
23% daarvan is vrouw
175 eerstejaars gestart in 2017
26% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Avans
Bouwkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Avans
Bouwkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 HAN
Bouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
146 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HHS
Bouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Inholland
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 NHL
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 NHL Stenden
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 Saxion
Bouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
9% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Windesheim
Bouwkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Windesheim
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.5
docenten3.4
studiefaciliteiten3.4
studielast3.3
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 178 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er wordt minder gebouwd dan enkele jaren geleden. Maar met jouw waardevolle diploma en een actieve houding gaat de wereld van de bouw voor je open. Volgens de landelijke HBO monitor vinden afgestudeerden gemiddeld binnen twee maanden een baan. Je kunt veel kanten op. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar bij een architectenbureau. Of je vertaalt als bouwtechnisch ontwerper het ontwerp van de architect naar een bouwtechnische tekening. Jij solliciteert naar de functie van constructeur bij een constructiebureau. Zie jij je toekomst in de projectontwikkeling, dan start je bij een bouwbedrijf, bouwmanagementbureau of woningbouwvereniging als projectmedewerker. Met wat meer ervaring kun je doorgroeien tot projectleider. Je kunt ook in veel verschillende functies werken bij gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld bij de Dienst Stadsontwikkeling of Bouw- en woningtoezicht. Je werkt daar als technisch adviseur. Of je kiest voor een gespecialiseerde, commerciële functie. Bijvoorbeeld bij toeleveringsbedrijven. Zoals een betonfabriek. Als inkoper, of accountmanager. Of jij wilt eigen baas worden. Je start je eigen bouwtechnisch bureau.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2226gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUDesign Cultures+ 30 EC pre-master
TU DelftCivil Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

assistent ontwerper
bim coördinator
bim modelleur
bouwtechnisch ontwerper
calculator
constructeur
projectmedewerker
tekenaar bij architectenbureau
tender manager
uitvoerder
werkvoorbereider
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite