Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student van de bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement leer je maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Je geeft onderbouwde adviezen, met oog voor verschillende belangen.

open_in_newwebsite

locatie's-Hertogenbosch
diplomaBA
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
Je bedenkt hoe je jongeren betrekt bij politiek. Denkt na over hoe je kinderen naar de bieb kunnen laten gaan, ondanks forse bezuinigingen. Of hoe muziekonderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Je bent creatief en veelzijdig. Hebt lef. Kunt goed organiseren. Bent betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt. Je bent een 'spin in het web'. Bedenkt graag oplossingen. Geeft leiding aan groepen. Bent goed met cijfers. Houdt rekening met verschillende belangen. Brengt mensen bij elkaar. Zorgt voor draagvlak. Neemt goed overwogen beslissingen. En handelt ernaar. Je leert hoe je beleid maakt. Uitvoert en evalueert. Je voert veel praktijkopdrachten uit. Waarin je nieuwe kennis direct toepast. Je komt uiteenlopende vraagstukken tegen. Je volgt vakken als organisatiekunde, recht en economie. Je begrijpt al snel dat beleid begint met maatschappelijke kwesties. Je leert hoe je een politieke maatregel succesvol kunt inleiden bij mensen. Je ontwikkelt je tot allround beleidsmedewerker. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Business Administration (BBA)voeren.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

In elk blok werk je aan opdrachten uit de praktijk. Vaak komen deze opdrachten van opdrachtgevers die je oplossing mee beoordelen. Opdrachtgevers zijn zeer te spreken over de stage- en afstudeerresultaten van onze studenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar heeft elk blok zijn eigen thema. Dit zijn achtereenvolgend: Dit is bestuurskunde!, Maatschappelijke vraagstukken in beeld, Wat is beleid? en Hoe werkt beleid?
1e jaar In jaar 1 leer je hoe het openbaar bestuur is ingericht en hoe je maatschappelijke vraagstukken kunt analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Ook leer je informatie ordenen en rapporteren en werk je aan competenties als samenwerken, onderzoeken en presenteren. Je gaat op excursies en volgt gastcolleges. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.
periode
1234
Economie
Recht
Beroepsvaardigheden
Organisatiekunde
Bestuurskunde
Communicatie
Sociologie
Politicologie
Engels
Onderzoeksvaardigheden
Samenwerken, professionele houding
Beleidskunde
Duurzame ontwikkeling
Kritisch denken
2e jaar Je ontwerpt en evalueert beleid voor opdrachtgevers. Je bezoekt het Europees Parlement en andere organisaties in Brussel.
periode
1234
Recht
Economie
Onderzoeksvaardigheden
Organisatiekunde
Beleidskunde
Engels
Adviesvaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Integrale veiligheidskunde
Sociologie
Sollicitatietraining
Beroepsvaardigheden
Intervisie
Literatuuronderzoek
Bestuurskunde
Excursie Brussel
Workshop internationale databanken
Simulatie onderhandelen in Europa
3e jaar Tijdens je stage in jaar 3 doe je onderzoek bij een organisatie. Ook op school ontwikkel je je verder tot professional.
periode
1234
Stage stage
Economie
Beleidskunde
Organisatiekunde
Recht
Responsive overheid
Engels
Serious gaming
Multidisciplinair overleg
Professionaliteit
4e jaar In jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Onder bepaalde voorwaarden kun je een doorstroomprogramma voor een masteropleiding volgen. Daarna ga je afstuderen door als extern adviseur voor een opdrachtgever te werken.
periode
1234
Minor
Afstuderen

minors

minor naar keuze

In het vierde jaar kies je een minor. Met een minor geef je een accent aan je opleiding. Je bent vrij in je keuze. Onder voorwaarden kun je een doorstroomprogramma voor een masteropleiding volgen.

Met een minor specialiseer je je in een onderwerp binnen je opleiding. Of je verbreedt je en volgt een half jaar een andere opleiding. Dit kan aan een andere academie binnen Avans Hogeschool. Bijvoorbeeld de minor Dare to change, over de professional in de veranderende samenleving. Of Global development studies, over het ontstaan van sociale, economische en ecologische veranderingen wereldwijd. Of je volgt een minor aan een andere hogeschool in Nederland of in het buitenland. Bijvoorbeeld de minor Recht van de Juridische Hogeschool.

minor Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale activiteiten. Denk aan een loods die wordt gebruikt voor de opslag van drugs, een winkel voor het witwassen van criminele gelden.

Of een woning voor illegale prostitutie. Maar denk ook aan leden van een criminele (motor)bende die worden ingezet om te bemiddelen bij een zakelijk conflict tussen partijen. Of een transportbedrijf van fruit of bloemen om cocaïne te verbergen.

Deze vermenging van de onder- en bovenwereld tast het cement van onze rechtstaat aan en heeft grote gevolgen voor de structuur van onze samenleving. Het zorgt o.a. voor meer criminaliteit en aantasting van (het gevoel van) veiligheid in een gemeente.

In de minor Bestuurlijke aanpak van ondermijning kijk je naar het begrip ondermijning vanuit verschillende perspectieven. Denk aan de rechtstaat, de samenleving, politie of sociale hulpverlening. Je focust op de signalen van ondermijning en gaat een integrale en structurele samenwerking tussen overheidspartijen opzetten. Dit doe je door verschillende opdrachten uit te voeren: je schrijft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, voert een oefengesprek met een crimineel (gespeeld door een trainingsacteur) of gaat in gesprek met experts uit het werkveld. Samen met studenten van andere opleidingen werk je zo aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Nederland.

minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
34% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Ieder blok is een mix van theorie, praktijk en zelfstudie. Je zit in een klas van maximaal 32 studenten. Je volgt vakken en trainingen. Samen met medestudenten werk je aan projecten uit de praktijk. Deze projecten komen vaak van organisaties die de resultaten mee beoordelen. Door de praktijkopdrachten leer je vaardigheden, kennis en inzichten die je in je toekomstige baan kunt gebruiken.
studeren in het buitenland
Je kunt stagelopen in het buitenland. Of in het vierde jaar je minor volgen het buitenland. Vakken volgen in het buitenland kan ook. Bijvoorbeeld via een uitwisselingsprogramma.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8852

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

De stad

studievereniging

Studievereniging Collegium
s.v. Collegium is de studievereniging gemaakt voor en door studenten van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde. Sinds een aantal jaar willen wij onder het motto 'Samen staan we sterk' onze en jullie tijd op Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch nog leuker maken.
Wat we doen
Bij s.v. Collegium ondersteunen wij je niet alleen bij de opleiding, maar brengen je ook in contact met medestudenten uit andere klassen, jaarlagen en andere opleidingen binnen de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Dit doen wij door activiteiten te organiseren zoals borrels, excursies en ons jaarlijkse ledenweekend. Maar ook behartigen we de belangen van de studenten en helpen we elkaar bij de opleiding.

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij de introductie voor nieuwe studenten die beginnen met Bestuurskunde of Integrale Veiligheidskunde. Onze introductie is de beste manier om je toekomstige klas te leren kennen en van alles te weten te komen over je nieuwe opleiding.

Meld je aan
Ben je een (toekomstige) student van de opleidingen Bestuurskunde of Integrale Veiligheidskunde? Lijkt het je leuk om je tijd op Avans Hogeschool voor jezelf en al je medestudenten nog leuker te maken? Meld je dan aan of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Hopelijk zien we je snel bij een van onze activiteiten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 HHS
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde / Overheidsmanagement)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 HvA
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je bent na je opleiding een allround beleidsmedewerker. Je toetst beleid op basis van onderzoek en beleidscijfers. Of je formuleert voorstellen voor diverse beleidsterreinen. Je coördineert de uitvoering van dat beleid. Je bent 'spin in het web' tussen verschillende disciplines. Brengt mensen bij elkaar. Zorgt voor draagvlak. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen. Je werkt later bij een gemeente, ministerie of de politie. Bij diverse maatschappelijke organisaties. Bureaus die overheden adviseren. Of andere organisaties die zich bezighouden met maatschappelijke kwesties. Je werkt in verschillende functies. Zoals beleidsadviseur. Projectleider. En andere bestuurlijke en coördinerende functies. De meeste afgestudeerden beginnen als beleidsmedewerker. Je groeit uit tot specialist op een specifiek beleidsterrein. Of tot manager van grote bestuurlijke projecten. Bestuurskunde behoort volgens NRC Handelsblad tot de top vijf van opleidingen met het meeste arbeidsmarktperspectief. De komende jaren zijn er duizenden beleidsmedewerkers nodig. Alleen al bij de diverse overheden.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
HANManagement & Innovatie in Maatschappelijke Organisaties part-time+ werkervaring
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur beleid en bestuur
consultant
projectleider
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite