Accountancy

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de deeltijdopleiding Accountancy leer je betrouwbare financiële overzichten tot stand brengen. Je gaat bedrijfsprocessen doorgronden en informatie delen. Met veel vrijheid, in je eigen tempo.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB Ec
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
Een restauranthouder wil zijn zaak overdragen aan zijn zoon. Je treedt op als financieel adviseur. Een autobedrijf groeit. Jij geeft advies over een betere administratie. Als accountant heb je een belangrijke, adviserende taak. Bedrijven kunnen jouw financiële kennis goed gebruiken. Jij geeft je carrière een impuls. Je wilt je kennis en vaardigheden uitbreiden tot hbo-niveau. Je houdt van cijfers, kunt goed analyseren en werkt graag samen. Jij wilt leren hoe je een jaarverslag leest. En hoe je een complexe begroting opstelt. Jij hebt ambitie en ziet niet op tegen een pittige studie. Dan is Accountancy iets voor jou. Je krijgt alle bagage voor een volgende stap in je loopbaan. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich door flexibiliteit. Experts uit het vakgebied trainen jou in het vak. Jij leert communiceren, organiseren, analyseren en plannen. De opleiding is ontwikkeld met beroepsorganisaties. En heeft het karakter van een vakopleiding. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De deeltijdopleiding Accountancy is opgebouwd uit 11 modules. Je bepaalt zelf in welke volgorde en in welk tempo je deze volgt. Tijdens de opleiding toon je je mondelinge en schriftelijke advies- en onderzoeksvaardigheden aan. Je doet geen afstudeeropdracht. Wel kun je tijdens de keuzemodule je eigen interesse verder uitdiepen. De studieadviseur helpt je bij het uitstippelen van jouw traject. De docenten komen uit het werkveld of zijn nog werkzaam in de praktijk.
Tweejarige opleiding

Als je 4 jaar studeren te lang vindt, kun je ook kiezen voor de tweejarige deeltijdopleiding Finance Associate degree. Na het behalen van deze opleiding kun je er alsnog voor kiezen om je hbo-diploma Accountancy te behalen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Basisvaardigheid gedrag en communicatie

Je leert kritisch en integer handelen en gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Hiermee leg je de basis voor het opstellen en presenteren van een gefundeerd en integer rapport of advies.

Basisvaardigheid bedrijfscalculaties en statistiek

Na deze module kun je handmatig én met de tools van Microsoft Office basisberekeningen maken. Je volgt vakken als: bedrijfscalculaties, wiskunde en statistiek.

Beschrijven van bedrijfsprocessen

Om goede adviezen aan de directie te geven, moet je de bedrijfsprocessen beschrijven en begrijpen. Dat leer je bij de vakken: inleiding administratieve organisatie, cyber security en data analytics.

Bedrijfseconomisch calculeren en beslissen

Na deze module kun je gevorderde berekeningen maken en het management adviseren over investeringsbeslissingen. Je volgt de vakken: inleiding bedrijfseconomie en bedrijfseconomie kostenbeheersing.

Jaarrekening opstellen en lezen

Je leert een jaarrekening opstellen vanuit de financiële administratie. Je zorgt dat de externe verslaggevingseisen kloppen.

Fiscaliteit en privaatrecht

Je leert over de verschillende ondernemingsvormen en wat daar de juridische voorwaarden zijn en de fiscale voor- en nadelen. Ook leer je fiscale berekeningen maken voor eenvoudige belastingaangiften.

Waarde bepalen

Je leert de waarde van een onderneming bepalen zodat je het management kunt ondersteunen bij investeringsbeslissingen. De vakken zijn onder meer: kapitaalfinanciering en financiële markten.

Dashboarding

Je leert hoe je vanuit de missie en visie de strategische doelstellingen omschrijft, meetbaar maakt en erover adviseert. Je volgt vakken als strategisch management en management accounting.

Oordeelsvorming en rapportage

Je verdiept je in bedrijfsvormen, audits van processen en de jaarrekening. Je leert de betrouwbaarheid van cijfers beoordelen. Tijdens deze module werk je bij een NBA-erkend accountantskantoor.

OAT

De overall-toets is de landelijk toets waarmee je de bachelor accountancy afsluit. Deze module bereidt je hierop voor. Je voert een jaarrekeningcontrole uit en krijgt OAT-training.

Module naar keuze

Je specialiseert je in een richting die van belang is voor jouw toekomstige beroep. Denk aan ICT of marketing & acquisitie. Ook is het mogelijk om praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding Accountancy is opgebouwd uit 11 modules. Elk half jaar worden alle modules aangeboden. Je kiest dus zelf wanneer je welke module volgt. Je leert door contactonderwijs, online learning en werkplekonderwijs. De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar, maar is afhankelijk van enkele factoren. Mogelijk krijg je vrijstellingen vanwege je vooropleiding, of volg je meerdere modules tegelijkertijd.
studielast
Op vrijdagochtend en -middag volg je colleges in Breda. Wil je versnellen, volg dan ook colleges op dinsdag, tegelijk met de studenten van Finance & Control. Er is geen aanwezigheidsplicht. Als jij je met zelfstudie de stof eigen kunt maken, mag dat ook. Wekelijks besteed je 12 tot 16 uur aan je studie.
Het is ook mogelijk om in te stromen in februari. De lesdag is dan op dinsdag, samen met de studenten Finance & Control.
Let op: het kan zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 24 maanden


Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 15 december 2021
wettelijk tarief : € 1877 (€939 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5500

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 1877 (€939 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 5500

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o of be
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(economie of m&o of be) + (wiskunde A of wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Voor bepaalde modules moet je opdrachten kunnen uitvoeren op een relevante werkplek. We adviseren je daarom om naast je opleiding 20 uur te werken in een financieel-administratieve functie. Voor sommige modules moet je werkzaamheden verrichten bij een NBA-erkend accountantskantoor.

studie kosten
bron: Avans Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

241 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
34 eerstejaars gestart in 2017
47% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
20% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 LOI
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 MVP
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 MVP
Accountancy - Dag
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 MVP
Afstudeeropdracht Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 MVP
Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 MVP
Afstudeeropdracht Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 274 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van je hbo-diploma werk je als assistent-accountant op een RA- of AA-kantoor. In de wereld van financieel en administratief management. Met je diploma ben je goed voorbereid op functies in het bedrijfsleven, bij non-profit organisaties of overheidsinstellingen. De opleiding is een goede basis voor een management- of adviesfuncties. Zoals intern accountant, extern (openbaar) accountant, overheidsaccountant, controller of hoofd financieel-economische opleiding. De laatste jaren kiezen veel afstudeerders voor een functie bij het bedrijfsleven of de overheid.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2943gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
89%kans op een vaste baan
85%kans op een voltijd baan
69%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
86%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant
assistent-accountant
controller
financial manager
junior registeraccountant
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite