Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt bij het volgen van onderwijs is er vaak veel te regelen.

Met een functiebeperking worden aandoeningen bedoeld die chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het afleggen van tentamens. Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie en dergelijke.

Neem altijd contact op met je decaan of met de AHK-coƶrdinator Studie en Handicap, Trude Cone, undefinedtrude.cone@ahk.nl. Zij kunnen je adviseren, en als het nodig is doorverwijzen naar interne of externe instanties.

Kijk voor meer informatie over studeren met een handicap ook op de website undefinedwww.onderwijsenhandicap.nl.
logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
2982studenten
1341man
1641vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
228eerstejaars man
286eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015

organisatie