Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. Tot voor kort waren dit twee aparte hogescholen: CAH Vilentum en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. We delen dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen profiel en identit

Talent voor groei, dat is waar wij voor staan. Onze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen.
logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
3428studenten
1934man
1494vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
480eerstejaars man
366eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015