manvrouw
B Bedrijfskunde en Agribusiness305200
B Dier- en Veehouderij289169
B Educatie en Kennismanagement Groene Sector86210
B Management van de Leefomgeving226
B Toegepaste Biologie7450
B Tuinbouw en Akkerbouw11418

Hogeschool HAS Den Bosch

manvrouw
B Bedrijfskunde en Agribusiness18663
B Dier- en Veehouderij98126
B Food Innovation62175
B Geo Media & Design4015
B International Food & Agribusiness2526
B Management van de Leefomgeving9532
B Milieukunde4821
B Toegepaste Biologie150158
B Tuinbouw en Akkerbouw13116
B Voedingsmiddelentechnologie82120

Hogeschool InHolland

manvrouw
B Biotechnologie3314
B Dier- en Veehouderij743
B Food Commerce & Technology3570
B Landscape and Environment Management6513
B Tuinbouw & Agribusiness5926

Van Hall Larenstein

manvrouw
B Bedrijfskunde en Agribusiness14952
B Biotechnologie72105
B Bos- en Natuurbeheer25562
B Dier- en Veehouderij132159
B Diermanagement103370
B International Business and Management Studies1
B International Development Management4747
B Kust en Zee Management11754
B Land- en Watermanagement15425
B Management van de Leefomgeving3618
B Milieukunde11045
B Tuin- en Landschapsinrichting16274
B Tuinbouw en Akkerbouw322
B Voedingsmiddelentechnologie7378