Business Analytics

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij het bedrijfsleven verbeteren? In Business Analytics gebruik je de gecombineerde kracht van Wiskunde, Informatica en Bedrijfseconomie voor analyses en oplossingen van bedrijfsproblemen.

Business Analytics is de wetenschap die zich bezighoudt met het verbeteren van bedrijfsprocessen, waarbij uitgebreid gebruik wordt gemaakt van data en methoden op het snijvlak van de wiskunde en informatica. De hoeveelheid data voor bedrijven groeit explosief. Ook worden bedrijfsprocessen en strategieën steeds gecompliceerder. Daarmee stijgt de vraag naar wiskundig onderbouwde en datagedreven oplossingen enorm.
Business Analytics is een multidisciplinaire opleiding waarbij je processen leert te doorgronden en big data vertaalt naar concrete beslissingen. De opleiding biedt een unieke combinatie tussen de vakgebieden wiskunde, informatica, economie en econometrie. Bovendien word je zowel academisch als praktijkgericht gevormd
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBSc Business Analytics
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56856
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Amsterdam VU?

De Vrije Universiteit Amsterdam is de enige Universiteit in Nederland die een Bachelor programma in Business Analytics (BA) aanbiedt. Dit programma is uniek omdat er drie disciplines met elkaar gecombineerd worden om zakelijke problemen op te lossen, én omdat het een projectmatige benadering kent. De drie genoemde disciplines zijn wiskunde, informatica en zakelijke economie.
Processen en beslissingen die plaatsvinden binnen organisaties en bedrijven zijn buitengewoon ingewikkeld. Ze zijn gebaseerd op complexe strategieën en afhankelijk van meerdere factoren. Met de uitbreiding van alle computer systemen, gaan we steeds meer leven in een wereld waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is. Deze toekomst brengt tal van problemen met zich mee die de discipline van Business Analytics overstijgen. En dat is precies waarom de VU experts uit praktisch alle academische disciplines samenbrengt om samen het VU thema Connected World te onderzoeken. Dit betekent dat je een multidisciplinair inzicht in Business Analytics zult ontwikkelen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Een grote Bachelordag waar alle opleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste en tweede jaar bestaan beide uit 60 EC aan verplichte vakken. Gedurende het eerste jaar leer je de drie basis componenten van de studie kennen: Wiskunde, Informatica en Economie. Je zult aan drie projecten meedoen om de al opgedane theoretische kennis toe te passen op zakelijk georiënteerde situaties. Het derde jaar bestaat uit 30 EC aan verplichte vakken en 30 EC voor een minor.
Zie de studiegids voor meer informatie: https://www.vu.nl/nl/studiegids/2017-2018/bachelor/a-b/business-analytics/index.aspx

1e jaar In het eerste jaar ligt de focus op wiskunde, maar volg je ook vakken over informatica en zakelijke economie. Je zult de basisprincipes leren van o.a. calculus, waarschijnlijkheidstheorie, programmeren, accounting en het maken van beslissingen op basis van wiskundig modeleren. Twee keer per jaar werk je aan een project met een klein groepje medestudenten zodat je het gat tussen theorie en praktijk beter leert overbruggen.
periode
12345
Introductie Business Analytics
6 EC
Inleiding programmeren (Java)
6 EC
Sets and Combinatoriek
3 EC
Project Business Analytics 1
3 EC
Operationeel Onderzoek
6 EC
Lineare Algebra
6 EC
Accounting
6 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je wederom vakken in de wiskunde, informatica en zakelijke economie. De vakken zijn diepgaander en daarom realistischer met het oog op gegevens gestuurde situaties. Ook werk je weer aan twee projecten met een kleine groep medestudenten.
3e jaar In het derde jaar kies je een minor. Daarnaast volg je ook het business case project: in een klein team probeer je een daadwerkelijk probleem uit het bedrijfsleven aan te pakken. Je gaat op bezoek bij het bedrijf om informatie te verzamelen en uiteindelijke presenteren jullie de gevonden oplossing aan het management. Deze casestudy biedt een geweldig kijkje in het type problemen dat je later in je werk ook tegen zult komen.

minors

minor Minor Business Analytics

Om optimaal voorbereid te zijn op de Master Business Analytics kan je er voor kiezen om deze minor te volgen.

Deze minor biedt verdiepende vakken aan in de wiskunde, informatica en logica.

minor Educatieve minor Wiskunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens deze bachelor worden verschillende lesmethoden gebruikt waaronder lezingen, lessen en praktische sessies (lab). Twee keer per jaar werk je aan een project van vier weken samen met een aantal medestudenten. Je begint met een project waarbij je de eerste weken langs gaat bij een bedrijf. Werkelijke bedrijfsproblemen vormen de basis van het volledige programma.
doelstelling
De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Business Analytics en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Business Analytics of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.

bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program Honours Programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen.

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Storm


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je verder wilt studeren na het behalen van je bachelorsdiploma, biedt de VU een uitstekende tweejarige masteropleiding in Business Analytics. De vraag naar Business Analytics is hoog waardoor je als afgestuurde een goed positie op de arbeidsmarkt hebt

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Negentig procent van de studenten kan direct na het afstuderen aan de slag (sommige zelfs nog voor het afstuderen). Veel studenten krijgen een baan aangeboden door het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.
De privésector is voortdurend op zoek naar manieren om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten. Een diploma in Business Analytics biedt verschillende carrièremogelijkheden, waaronder in de (ICT)-consultancy (bijvoorbeeld KPMG, Capgemini en Deloitte), datamining-specialist/risicomanager in de financiële sector, of een onderzoeksloopbaan in de academische wereld.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Amsterdam VUBusiness Analyticsgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
TUeData Science and Entrepreneurship+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysisgeen aanvullende eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TUeLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 15 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • consultant
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
International Student Advisor
E: admissionsba@vu.nl
T: +31 20 59 82882
Ellen Mik
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite