Fiscaal recht

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Fiscaal recht richt je je op de achtergronden van een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk.

In Nederland wordt veel belasting betaald. Omdat de verdeling van de belastingdruk over de burgers rechtvaardig moet zijn, houdt het belastingrecht of fiscaal recht zich bezig met de vraag hoe we de belastingdruk het beste over de burgers kunnen verdelen. Als student Fiscaal recht richt je je op de achtergronden van deze rechtvaardige verdeling, en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk.
Tijdens je studie Fiscaal recht ontwikkel je een brede kijk op de wereld om je heen en leer je hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden waardoor je ingewikkelde situaties kunt analyseren en problemen kunt oplossen.

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen voor de juridische bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. De eerste twee jaren zijn voor een groot deel gemeenschappelijk voor deze bachelors.
Hoewel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid groot is, is het aantal studenten Fiscaal recht beperkt. Dat zorgt ervoor dat de meeste studenten elkaar kennen en dat er veel contact is tussen studenten en docenten.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaLLB Fiscaal Recht
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

In Amsterdam zijn veel kantoren gevestigd van
belastingadviseurs, advocaten en accountants. De
meeste studenten vinden dan ook na hun studie
gemakkelijk een baan, vaak al
voordat ze afgestudeerd zijn.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Wil jij verder studeren na je bachelor of overweeg je een 2e master? Kom dan naar de UvA Masterweek in het voorjaar van 2018. Gedurende deze week presenteren alle masterprogramma's zich tijdens voorlichtingsrondes en kun je met studenten, docenten en studieadviseurs praten.
UvA Bachelordag Amsterdam
Kom tijdens de UvA Bachelordag kennis maken met de universiteit en onze bacheloropleidingen. Tijdens voorlichtingsrondes en op de informatiemarkt kom je meer te weten over de opleiding van je interesse.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVia een slimme volgorde van vakken , nemen we je stap voor stap mee op weg naar een juridisch-fiscale carrière. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment. Hoewel de bachelor Fiscaal recht grote overeenkomsten vertoont met de bachelor Rechtsgeleerdheid, krijg je vanaf het eerste jaar specifieke fiscale vakken: in het eerste jaar een inleiding, het tweede en het derde jaar bestaat voor 30 procent uit fiscale vakken.
1e jaar In het eerste jaar krijg je inleidingen in de verschillende rechtsgebieden. Daarnaast houd je je bezig met juridsische vaardigheden en leren studeren
periode
Constitutioneel recht
Europees recht
Fundamentele rechten
Inleiding bestuursrecht
Inleiding fiscaal recht
Inleiding privaatrecht
Inleiding strafrecht
Inleiding tot het recht.
Personen- en familikerecht
Recht en menselijk gedrag
Zicht op de rechtspraktijk
2e jaar Het tweede jaar bestaat uit verdiepende en nieuwe vakken. Ook komen de fiscal vakken nu meer aan de orde.
periode
Bestuursrecht
Europese rechtsgeschiedenis
Fiscaal bestuursrechtelijk onderzoek
Formeel strafrecht
Inleiding belastingrecht particulieren
Inleiding DGA
Inleiding Europees belastingrecht
Inleiding internationaal belastingrecht
Internationaal publiekrecht
Materieel strafrecht
3e jaar Ook in het derde jaar krijg je een aantal nieuwe vakken waaronder verschillende fiscale vakken. Je sluit je bachelor af met scriptie met een fiscal rechtelijk onderwerp
periode
Bachelorscriptie
Burgerlijk procesrecht
Contractenrecht
Goederenrecht
Inleiding belastingrecht ondernemers
Inleiding belastingrecht rechtspersonen
Insolventierecht en zekerheid
Ondernemingsrecht
Rechtsfilosofie

tracks

track honoursprogramma

Studenten met goede resultaten kunnen meedoen aan een extra uitdagend programma met extra studiepunten

Veel van de onderwerpen in dit programma zijn interdisciplinair.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijs100 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7500
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pindien in bezit van een deelcertificaat Nederlands op VWO nvieau
studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Porta Adriani - fiscalistenvereniging

Fiscale economie en Fiscaal recht
Sfeer


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 UvA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
50 eerstejaars
38% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Fiscaal recht
Rechtsgeleerdheid
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.53.7
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.33.7
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.13.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 47 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor fiscaal-juristen is bijzonder gunstig. Mogelijke werkgevers zijn: de Belastingdienst, banken, (gemeentelijke)overheid, verzekeringsmaatschappijen, accountants- en advocatenkantoren, de rechtelijke macht.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvAArbeidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
UvAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UvAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
UvAelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
UvAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
UvAStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
UvAStrafrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Law research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • advocaat
  • belastingadviseur
  • belastinginspecteur
  • fiscaal jurist bij bedrijf of overheidsinstelling
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite