Notarieel Recht

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bacheloropleiding notarieel recht duurt drie jaar, die je afsluit met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Laws voeren (ll.B.).

Het eerste bachelorjaar
Het eerste jaar heet de propedeuse. Dit jaar loopt in feite parallel met de bacheloropleidingen rechtsgeleerdheid en fiscaal recht. Je krijgt een duidelijk beeld van wat je als rechtenstudent te wachten staat. Bovendien train je heel veel de juridische vaardigheden. Denk aan argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse.
In het eerste jaar wordt ook een taaltoets onder alle studenten afgenomen. Taalvaardigheid is heel belangrijk voor een jurist. Met deze toets weet je of je het juiste niveau hebt om de studie goed te doorlopen.
Het tweede jaar
In het tweede jaar ga je echt aan de gang met je specialisatie notarieel recht. De bacheloropleiding notarieel recht biedt dan naast algemene vakken enkele onderdelen speciaal voor notarieel recht.
Het derde jaar
In het derde studiejaar notarieel recht ligt de nadruk op de specifieke rechtsterreinen van een notaris, zoals onroerend-goedrecht, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaLLB Notarieel Recht
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56828
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Notarieel recht studeren in Leiden
Welke rol ga jij spelen in de wereld?
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Notarieel recht studeren: dat doe je in Leiden. Excellente voorzieningen en inspirerende docenten maken het verschil. In Leiden studeren is iets heel speciaals. De sfeer, de gezellige stad, het studentenleven, op kamers, de mooie faculteit… Binnen de unieke sfeer van Leiden kun je je als student notarieel recht helemaal ontplooien. De opleiding Notarieel recht is uniek omdat je alleen met deze studie notaris kunt worden.
In de Elsevier Hoger Onderwijsenquete 2016 staat Notarieel recht in Leiden als één van de beste Notarieel recht-opleiding van Nederland. Leidse universiteit scoort hoog. Dit is het oordeel van onze studenten zelf en daar zijn we trots op.

De faculteit is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Hierbij is er veel aandacht voor de student. In de persoonlijke begeleiding en opbouw van de opleiding. In het studiejaar 2007-2008 is de faculteit gestart met een intensief tutoraat door hoogleraren en hoofddocenten. Dat is iets nieuws, waarmee we extra willen investeren in jou als student. De rechtenfaculteit loopt voorop bij het invoeren van een digitale leeromgeving en ICT heeft een heel belangrijke plaats in het onderwijs. Sommige colleges komen bijvoorbeeld op internet te staan.

Leiden: dé stad voor een juridische opleiding
Wie Rechten in Leiden studeert, bouwt aan een stevige basis voor een succesvolle juridische loopbaan. De kenmerken van de opleiding in Leiden zijn:

 • Academische houding
 • Juridische professionele vaardigheden

In Leiden is er veel aandacht voor de praktijk. Bijna alle docenten werken in de praktijk: als notaris of rechter.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Als je rechten gaat studeren, is het flink aanpakken. Het eerste jaar notarieel recht doe je samen met studenten rechtsgeleerdheid en fiscaal recht. Je bent bezig met hoorcolleges waarin je uitleg krijgt van de docent. Maar er zijn ook werkcolleges.
2e jaar Waar je later terecht komt, hangt af van de richting die je kiest. Het eerste jaar van je studie, de propedeuse, ligt meestal vast: je krijgt een inleiding in het vakgebied. Je specialiseert je vaak vanaf je tweede jaar. In je derde jaar heb je bovendien een vrije keuzeruimte van 15 studiepunten. Je vult die voor een groot deel zelf in met:

 • Keuzevakken
 • Een minor
 • Een stage
 • Colleges of een stage in het buitenland

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Lees meer over het studieprogramma in de E-Studiegids van Notarieel recht: https://www.studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/4583/notarieel-recht1
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 10800
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

158 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BNSL
De vereniging heeft tot doel het stimuleren van de belangstelling voor het notariaat en de notariële wetenschap, het bevorderen van de contacten tussen haar leden en notariële studenten onderling.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Notarieel Recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
40 eerstejaars
62% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
Notarieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
34 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam VU
Notarieel recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
52% vrouw
6 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud3.93.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.63.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 64 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4.3
aantal eerstejaars 75 69
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 55% 35%
diploma binnen 4 jaar 40% 67%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Bij Rechten, Fiscaal recht en Notarieel recht heb je een gemeenschappelijk eerste jaar. Sommige studenten kiezen na dit jaar om hun bachelor te halen bij Rechten of Fiscaal recht.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden met alleen een bachelordiploma kunnen terechtkomen in de zogenoemde 'parajuridische' beroepen, ondersteunende functies bij een:
 • advocatenkantoor
 • rechtbank
 • notariskantoor
Wil je echter verder komen in de juridische wereld dan is een masteropleiding onontbeerlijk.
Tijdens je masteropleiding kun je er ook voor kiezen het zogenoemd 'civiel effect' te behalen. Dit civiel effect kun je verkrijgen door naast de studie Notarieel recht, de extra de vakken Materieel Strafrecht, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht te volgen. Civiel effect is nodig om toegang te krijgen tot de zogeheten togaberoepen:
 • advocatuur
 • rechterlijke macht
 • officier van justitie

Gunstig perspectief notariëlen
Afgestudeerden van de Leidse juridische masteropleiding zijn door hun brede basiskennis en goed getrainde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid inzetbaar in tal van beroepen en organisaties. Via de opleiding notarieel recht word je vanzelfsprekend opgeleid voor een loopbaan in het notariaat. Maar hoewel het leeuwendeel van de afgestudeerden notarieel recht de notariële praktijk in gaat, komen juristen met een notariële opleiding zeker niet alleen in het notariaat terecht. Ook de overheid, het bedrijfsleven, de vastgoedsector en het bank- en verzekeringswezen hebben veel belangstelling voor deze juristen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
72%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
39%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenJeugdrecht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNotarieel recht+ aanv. eisen
Amsterdam VUNotarieel recht full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitNotarieel recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheid+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCiviel recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEncyclopedie en filosofie van het recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFinancieel recht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Universiteit LeidenStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
Universiteit LeidenStraf- en strafprocesrecht+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • ambtelijk secretaris or
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite