Kunstgeschiedenis

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kunst heeft altijd een grote impact gehad op de mens door de eeuwen heen, van de eerste grottekeningen tot aan moderne kunstvormen.

Met Kunstgeschiedenis in Leiden maak je niet alleen kennis met kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Bestudeer kunst van vroeger en nu, in al zijn prachtige vormen, op hoog academisch niveau.

Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?
 • Je ontdekt hedendaagse kunst in mondiaal perspectief.
 • Je ontwikkelt een goed beeld van de kunst van de klassieken tot aan vandaag.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaBA Kunstgeschiedenis
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56824
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Kunstgeschiedenis in Leiden?
 • Het object en de manier waarop het wordt gepresenteerd staat centraal;
 • Je krijgt als student veel persoonlijke aandacht van de docenten, van wie de deuren altijd open staan.
Kunstgeschiedenis in Leiden is uniek door die brede blik: in tijd, herkomst en diversiteit van kunstwerken. Maak dus kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies vanuit de héle wereld. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw eigen interesse. Dus in welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.
Open Dag Leiden
Op de Open Dag maak je kennis met alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op één of meer bachelorstudies tijdens de presentaties en bezoek de Informatiemarkt. Je kunt al je vragen stellen aan studenten en studieadviseurs. En ontdek of Leiden jouw studentenstad is.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals architectuur, beeldende kunst en de toegepaste kunsten van de vroege oudheid tot het heden. Je start met het aanleren van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven. Ook maak je kennis met methodes om kunstwerken te analyseren en combineer je praktijkervaringen met theorie als basis voor de rest van je bachelor.
2e jaar Vanaf het tweede jaar verdiep en verbreed je de kennis. Naast gezamenlijke vakken, zoals Esthetica, World Art Studies, Wetenschapsfilosofie en Museums and Collections (Engelstalig) volg je in het tweede jaar hoor- en werkcolleges in je specialisatie. Je kunt daarbij het accent leggen op architectuur en design, of juist kiezen voor de beeldende kunsten. Het is ook mogelijk om een breed profiel te kiezen, met zowel oude als moderne kunst.
3e jaar In je derde jaar heb je 30 studiepunten aan vrije keuzeruimte. Ook leer meer over de verschillende methodes en invalshoeken die horen bij de wetenschappelijke benadering van de kunstgeschiedenis. Tot slot schrijf je een eindwerkstuk dat aansluit bij je afstudeerrichting. Werkgroepen bereiden je hierop voor. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere manier verslag doen.

specialisaties

specialisatieArt has an urgent and relevant role in today's society. It provides a unique view on complex issues and is an indispensable force for a democratic society. In Arts, Media and Society you will study contemporary art that engages with society over global issues, such as terrorism, biotechnology, ecology, and politics. You will also learn how art, film, photography and digital media shape our society and how the arts and media can provide strategies for social and political activism.

The programme will provide you with the academic and professional skills essential to your future career, so you will exit the programme prepared to take on work such as curating, consulting, (digital) publishing, arts journalism; or further research in a master's or research master's.

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, seminar, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Het deeltijdprogramma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar een studielast heeft van ongeveer 40 EC. Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 20-30 uur. De deeltijdopleiding bestaat uit voornamelijk dagonderwijs.
doelstelling
Het deeltijdprogramma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar een studielast heeft van ongeveer 40 EC. Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 20-30 uur. De deeltijdopleiding bestaat uit voornamelijk dagonderwijs.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

LKV
In De Leidse Kunsthistorische Vereniging combineer je activiteiten op je vakgebied met gezelligheid. De LKV organiseert zowel lezingen als excursies naar musea en tentoonstellingen. In Nederland, maar ook in het buitenland. De vereniging brengt maandelijks een nieuwsbrief uit, zodat je goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de LKV. Naast studenten kunstgeschiedenis ontmoet je bij de LKV ook kunstenaars, kunstliefhebbers van andere opleidingen en oud-studenten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Leiden
Kunstgeschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/2 UvA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.8
docenten3.9
studiefaciliteiten3.5
studielast3.5
studiebegeleiding3.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Universiteit Leiden
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 53 42
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 53%
diploma binnen 4 jaar 80% 73%
werk op niveau in 1,5 jaar 40%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de studie Kunstgeschiedenis bezit je kennis van kunst en cultuur en kun je die kennis overbrengen aan een groot publiek. Je bent immers uitgedaagd om bronnen kritisch te benaderen en daarover een zelfstandig oordeel te vormen, zodat je zowel schriftelijk als mondeling goed leert presenteren. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.
Organisaties waar studenten Kunstgeschiedenis werken zijn onder meer:

 • Gemeentemuseum Den Haag
 • Commercieel bedrijf Culture Spaces
 • Theater PS Leiden
 • Sdu Uitgevers

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Naturalis Biodiversity Center

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waarin de alumni van de Faculteit Geesteswetenschappen terecht komen. Uit dit onderzoek naar alumni Kunstgeschiedenis komen de volgende voornaamste sectoren naar voren.

 • 35% Cultuur, sport en recreatie
 • 15% Onderwijs
 • 15% Onderzoek
 • 8% Zakelijke dienstverlening
 • 5% Overheid en semi-overheid
 • 3% Communicatie
 • 3% Non-profit (bijv. bij een ideële organisatie)
 • 2% Bankwezen
 • 11% Overig


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2325gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
47%kans op een vaste baan
10%kans op een voltijd baan
21%kans op een baan op niveau
37%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baan?
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
UtrechtArt History of the Low Countries research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityArt, Media and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArts and Culture (Research) research+ aanv. eisen
UvAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArt, Architecture and Interior before 1800+ aanv. eisen
Universiteit LeidenContemporary Art in a Global Perspective+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMuseums and Collections+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUCurating Art & Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UvAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Tilburg UniversityRitual in Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • docent
 • kunsthistorisch medewerker bij culturele of zakelijke instellingen
 • onderzoeker
 • uitgever
bron: StudieData

Contact

Gerard Jan Nauta

studiecoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite