Thomas Morelogo

Studievoorlichting

e:
t:
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
648studenten
123man
525vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
28eerstejaars man
109eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015