Integrale Veiligheidskunde

Saxion

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Integrale Veiligheidskunde staat vooral de bestuurlijke en bedrijfsmatige kant van integrale veiligheid centraal.

Veiligheid is een hot item. De politie is allang niet meer de enige instantie die zich hiermee bezighoudt. Het accent is verschoven van opsporing naar preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Het handhaven van de openbare veiligheid en de algemene leefbaarheid vraagt om een gezamenlijke inspanning van een groot aantal maatschappelijke partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politie, brandweer, douane, securitybedrijven en overheden. Maar ook middenstand, buurtorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, banken, woningbouwverenigingen en sportorganisaties spelen een belangrijke rol. Als functionaris Integrale Veiligheidskunde ben jij de spin in dit web, die problemen tijdig signaleert, projecten opzet en resultaten scoort.
De opleiding Integrale Veiligheidskunde is een opleiding, die een groot beroep doet op je zelfstandigheid en creativiteit voor het oplossen van vraagstukken die rechtstreeks uit de praktijk komen. Bij de opleiding staat vooral de bestuurlijke en bedrijfsmatige kant van integrale veiligheid centraal.
Kortom: als jij wil bijdragen aan de organisatie van veiligheid en leefbaarheid in de breedste zin van het woord, dan is de opleiding IVK echt iets voor jou!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieEnschede,
Deventer
diplomaB Integrale Veiligheidskunde
typeregulier, 0 EC
opleidingsduur0 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39268
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
vwo N&Teconomie
vwo N&Geconomie
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie
havo N&Teconomie
havo N&Geconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Meconomie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Deventeronder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

329 studenten volgen deze opleiding
19% daarvan is vrouw
88 eerstejaars gestart in 2013
24% daarvan is vrouw
25156 studenten aan de Saxion
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Deventer

7679studenten studerend
2394studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Saxion
Integrale Veiligheidskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
88 eerstejaars
23% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
2/6 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HHS
Safety & Security Management (Engelstalige variant van Integrale Veiligheidskunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 HU
Integrale Veiligheidskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NHL Stenden
Integrale Veiligheidskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.8
inhoud3.63.5
docenten3.73.5
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.73.4
studiebegeleiding3.63.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrale Veiligheidskunde aan de Saxion is beoordeeld door 53 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Saxion
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.6
aantal eerstejaars 41 85
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 60% 58%
diploma binnen 5 jaar 35% 39%
doorstuderen 22% 11%
werk op niveau in 1,5 jaar 31%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2354gemiddeld bruto maandloon
30%kans op een vaste baan
72%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 55 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • security specialist ict
  • veiligheidsadviseur
bron: UWV