Logistics Management

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor Logistics Management van NHL Stenden Hogeschool dan leer je vanaf dag één in de praktijk. Je studeert aan een unieke opleiding: de enige logistieke opleiding in het noorden van het land.

Bij ons leer je alles over productie, goederenstromen, planning, opslag en vervoer. Als manager in de logistiek heb je afwisselend en verantwoordelijk werk. Met jouw vakkennis zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsprocessen zoals opslag, vervoer, planning en goederenstroom probleemloos verlopen of ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een productieafdeling.

Met het hbo-diploma Logistics Management op zak maak je grote kans op een baan in de logistiek. Je kunt alle kanten op: het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties in binnen- en buitenland.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieEmmen
diplomaBBA
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35522
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL Stenden?

Je kunt een deel van je studie in het buitenland volgen.
De opleiding Logistics Management heeft een lectoraat Green Logistics. Als je duurzaamheid en vergroening interessante onderwerpen vindt kun je het lectoraat hierin ondersteunen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJaar 1: communicatie, Marketing, Management, Inleiding Logistiek, Engels, Warehousing enTransport, Fysieke distributie, Onderzoek , Bedrijfseconomie en administratie
Materials Management, SLB, Recht, Inkoop, Ondernemingsplan. Jaar 2: Communicatie, Economie, Projectmanagement, Human and Evt logistics, Conceptueel Denken, Management, HRM, Inkoop,Sustainable and E-logistics, Economisch rekenen en OR,AO en ERP, SLB,Engels,Internationale Logistiek/SCM,Trade and Globalization
1e jaar Operationeel tactisch. Zelfstandig worden, keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen, sociaal vaardig worden, contacten leggen, kennismaken met de logistiek binnen een bedrijf. Aan het eind van jaar 1: niveau van operationeel medewerker binnen de logistiek.
periode
1234
De Organisatie
15 EC
De Klant
15 EC
Het Proces
15 EC
De Onderneming
15 EC
2e jaar Niveau: Tactisch/strategisch. Kunnen werken in multidisciplinaire groepen. Kennis niet alleen reproduceren maar ook de juiste kennis toe kunnen passen bij complexe vraagstukken. Aan het eind van jaar 2: niveau van assistent logisticus.
periode
1234
De Gebeurtenis
15 EC
Het Proces 2
15 EC
De Keten
15 EC
Het Netwerk
15 EC
3e jaar Niveau: Beroeps oriënterend, verbreding, zelfsturing, dwarsverbanden zien, transponeren van kennis en inzichten. Toepassen van kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk. Aan het eind van jaar 3: niveau van medewerker met projectverantwoordelijkheid, meewerkend logisticus op tactisch/strategisch niveau.
periode
1234
Stage
30 EC
Minor
30 EC
4e jaar Niveau: Specialisatie. Structuur aanbrengen in werksituatie, verdieping en specialisatie, zelfstandig aan het werk, voorbereiding op eerste baan. Aan het
eind van jaar 4: niveau van: logisticus (adviseur, professional, projectmanager).
periode
1234
Major
30 EC
Afstuderen
30 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet35% zelfstudie
25% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project, seminar
docenten
Door de kleinschaligheid van de opleiding is er sprake van een ongedwongen sfeer wat zich uit in een open deur waarbij studenten vrij gemakkelijk contact leggen met de docenten.
studeren in het buitenland
Je kan je stage lopen in Nederland, maar de voltijd bachelor opleiding Logistics Management biedt ook de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland stage te lopen of te studeren. NHL Stenden Hogeschool heeft vele contacten met buitenlandse hogescholen en universiteiten, zodat je gemakkelijk een studieplek in het buitenland kan vinden. Een unieke kans voor jou en je c.v.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4* Voor de mbo-domeinen Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel en Natuur en Leefomgeving gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 8500levensonderhoudper jaar
€ 250studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Emmenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Emmen

1801studenten studerend
1557studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
"Voor logistiek is Nederland hét land. In Duitsland zit je met driehonderd man in een collegezaal naar de docent te luisteren. Hier moet je zelf aan de slag met problemen en projecten. Dat is erg interessant.”

"Voor logistiek is Nederland hét land. In Duitsland zit je met driehonderd man in een collegezaal naar de docent te luisteren. Hier moet je zelf aan de slag met problemen en projecten. Dat is erg interessant.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 NHL Stenden
Logistics Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/13 Fontys
Logistics Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/13 Fontys
Logistics Management Venlo
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/13 Fontys
Logistics Management - International Fresh Business Management (English)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 Fontys
Logistics Management - International Fresh Business Management
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/13 HAN
Logistics Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/13 HAN
Logistics Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 HAN
Logistics Management
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/13 HR
Logistics Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/13 HU
Logistics Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 HvA
Logistics Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
12/13 NHTV
Logistics Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/13 NHTV
International Logistics Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.0
inhoud3.7
docenten3.7
studiefaciliteiten3.7
studielast3.7
studiebegeleiding3.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Logistics Management aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nederland staat in het buitenland bekend om de goede reputatie in logistiek
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • inkoopmanager
  • logistiek manager
  • planner
bron: StudieData

Contact

Emile Zirkzee

Teamleider

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.