Deze opleiding

Volg je het nieuws op de voet? Ben je geïnteresseerd in mensen, zowel in het persoonlijke verhaal als in het algemeen belang? En ben je altijd al goed geweest in de omgang met jongeren?

Dan hebben wij de perfecte combinatie voor je: leraar + het vak maatschappijleer. Jij wordt de leraar die jouw leerlingen aanzet tot nadenken en een stevige discussie weet los te maken.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden,
Groningen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35411
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

- Behaal een 2e graads lesbevoegdheid.
  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd.
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Bij de opleiding Leraar Maatschappijleer staan modules op het programma als: Sociologie, Mens en werk, Filosofie, Culturele antropologie en Burgerschapsvorming.

Daarnaast besteed je veel aandacht aan de beroepscomponent. Daarin leer je alles wat je nodig hebt om een goede leraar te worden. Dit gaat onder andere om: Modules onderwijskunde, Intervisie, Professionaliseringstaken en Werkplekleren.
4e jaar In de landelijke kennisbasis is vastgelegd wat een leraar Maatschappijleer aan het einde van de opleiding minimaal moet kennen en kunnen om bekwaam en zelfstandig aan het werk te gaan in het onderwijs; dit wordt landelijk getoetst.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Alle aankomende studenten nemen eerst deel aan een intakeprocedure. Tijdens de intake wordt bekeken of de opleiding geschikt voor us is, welke richting u het beste kunt volgen en hoe het onderwijsprogramma kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

110 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
20 eerstejaars gestart in 2012
45% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL
Leraar Maatschappijleer
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Maatschappijleer
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HvA
Leraar Maatschappijleer
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 NCOI
Lerarenopleiding Maatschappijleer
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL Stenden
Leraar Maatschappijleer
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud3.93.8
docenten4.24.0
studiefaciliteiten43.4
studielast3.93.4
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Maatschappijleer aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 14 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na deze opleiding kun je leraar Maatschappijleer worden in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo, in het mbo en in de volwasseneneducatie. Elke dag in het onderwijs is anders. Je wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Maatschappijleer denk je mee over de organisatie van het onderwijs, overleg je met je vakgroep en je organiseert excursies.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • docent
  • leraar
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite