Deze opleiding

Wil jij een lerarenopleiding Duits volgen, maar liever niet fulltime studeren? Dan is de opleiding Leraar Duits in deeltijd de juiste keuze voor jou.

Tijdens deze tweedegraads opleiding aan de NHL leer je alles over Duitsland als land van de “Dichter und Denker”, maar ook als belangrijke handelspartner en veelgekozen vakantiebestemming. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om jouw leerlingen warm te maken voor de Duitse taal en cultuur!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden,
Groningen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35193
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

- Persoonlijke studieroute o.b.v. vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd.
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen.
  • Mogelijkheid om door te studeren voor eerstegraads bevoegdheid bij de NHL.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De studie bestaat uit twee delen: de vakcomponent en de beroepscomponent.
De vakcomponent bevat onder andere de volgende vakken: Taalvaardigheden, Idiom, Grammatik, Landeskunde en Literatur.

Je maakt kennis met de Duitse literatuur en ontwikkelt jouw persoonlijke luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Ook leer je meer over algemene taalregels en volg je vakken als Grammatik en Phonetik.
3e jaar
4e jaar In de landelijke kennisbasis is vastgelegd wat een leraar Duits aan het einde van de opleiding minimaal moet kennen en kunnen om bekwaam en zelfstandig aan het werk te gaan in het onderwijs; dit wordt landelijk getoetst. Naast de kennisbasistoets neem je ook deel aan de Goethe Prüfung.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, excursie, hoorcollege, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&MDuitse taal en cultuur
havo E&MDuitse taal en cultuur
havo N&GDuitse taal en cultuur
havo N&TDuitse taal en cultuur
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voorafgaand aan uw inschrijving voeren wij een intakegesprek.
Een intaker bekijkt met u of de opleiding geschikt voor u is, voor welke vrijstellingen u in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

92 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
19 eerstejaars gestart in 2012
84% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 NHL
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Driestar
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/8 Fontys
Lehrer/lehrerin Deutsch
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/8 HAN
Leraar Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Duits
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 HU
Leraar Duits tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
7/8 NHL Stenden
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.6
inhoud3.33.5
docenten3.33.8
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.13.2
studiebegeleiding2.73.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Duits aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deze tweedegraads lerarenopleiding leidt jou op tot coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Duits overleg je met jouw vakgroep en organiseer je excursies. Na afronding van de opleiding Leraar Duits beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads bevoegdheid.
Dat betekent dat je na je studie mag lesgeven in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo, in het mbo en in de volwasseneneducatie.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3378gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
78%kans op een vaste baan
30%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
55%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenGerman Language and Linguistics+ 60 EC pre-master
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • docent
  • docent
  • leraar
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite