Bestuurskunde / Overheidsmanagement

NHL Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Bestuurskunde buig je je over de meest uiteenlopende vraagstukken. Van hangjongeren een plek geven tot de vraag over welke rol Nederland speelt binnen Europa.

Als toekomstig overheidsmanager heb je een brede maatschappelijke belangstelling. Tijdens de opleiding staan we regelmatig stil bij de actualiteit en leer je wat besturen in de praktijk inhoudt. Het organiseren van beleid, daar gaat het om bij de opleiding Bestuurskunde!

Bij besturen hangt veel af van maatschappelijke, economische en politieke omstandigheden. Bij de opleiding Bestuurskunde word je dan ook opgeleid tot een veelzijdige professional. De ideale student Bestuurskunde beschikt over de volgende kenmerken: Sociaal en betrokken, Brede maatschappelijke belangstelling en Communicatief.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Bestuurskunde/Overheidsmanagement
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Bestuurskunde - NHL Hogeschool

Waarom aan de NHL?

- Onderdeel van de Thorbecke Academie.
 • Gezamenlijke eerste jaar met Integrale Veiligheid.
 • Eigen studiegenootschap.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: Openbaar Bestuur, Besluitvorming en Politiek, Duurzame ontwikkeling en Organisatie en Control.

Vakken: Beleidsontwikkeling, Bedrijfsvoering en financieel management, Sociologie en psychologie, Management en organisatie, Overheidscommunicatie en social marketing, Duurzame ontwikkeling en Debatteren.
2e jaar In het tweede jaar werk je samen met je medestudenten aan verschillende projecten: Begroting, Europa en Organisatie en Policy Lab.

Vakken: Bestuursrecht, Beleidskunde, Europakunde, Bedrijfsvoering en financieel management, Netwerken en regie, Organisatieontwerp en Policy implementation.
3e jaar Je loopt een half jaar stage. Hierbij voer je een opdracht uit voor een organisatie, zoals het schrijven van een beleidsnota, het organiseren van een congres of het bijdragen aan een campagneplan.

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:
Effectief communiceren, Public Affairs en ICT-society.

Vakken: Projectmanagement en leidinggeven en Evaluatie en advisering.
4e jaar Je kiest een minor, bijvoorbeeld:
 • Changing Government
 • Going Green
 • Ondernemen
 • Cybersafety
 • The Human Factor

Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Je voert bijvoorbeeld een onderzoek uit en schrijft daarover een afstudeerscriptie. Die verdedig je in een mondeling examen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie
havo N&Teconomie
vwo C&Meconomie
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie
vwo N&Teconomie
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

156 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2012
37% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde / Overheidsmanagement)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 HvA
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
25 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.3
inhoud3.43.5
docenten3.43.6
studiefaciliteiten2.83.3
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.13.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde / Overheidsmanagement aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: NHL Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bestuurskunde is een brede opleiding, gericht op de brede publieke sector.
Je wordt opgeleid voor functies bij de overheid of organisaties die in nauwe samenwerking met de overheid opereren zoals maatschappelijke organisaties en adviesbureaus. Maar je kan ook gevraagd worden om in het bedrijfsleven te werken vanwege je brede kennis.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2313gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitGovernance and Law in Digital Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitSocio-spatial Planning+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • afdelingshoofd
 • beleidsadviseur
 • manager in de publieke sector
 • organisatieadviseur
 • politicus
 • projectmanager bij de overheid
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite