Bestuurskunde / Overheidsmanagement

NHL Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Een betere maatschappij en een goed beleid uitstippelen dat werkelijk leidt tot maatschappelijke vooruitgang. Deze kennis en vaardigheden doet u op bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement.

De studie richt zich op ambitieuze medewerkers die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Met een bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement op zak kunt u doorgroeien naar een leidinggevende positie of beleidsfunctie bij een ministerie, provincie, gemeente of waterschap, maar ook bij andere (semi-)publieke organisaties als zorginstellingen en uitvoeringsinstanties. Na uw studie mag u een bachelorgraad voeren.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Bestuurskunde/Overheidsmanagement
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement krijgt u vakken als beleid, politicologie, internationale betrekkingen, management, sociologie en recht. U leert alles over de invloed van politiek op de samenleving en de organisatie van de overheid. U besteedt veel aandacht aan onderwerpen als (persoonlijk) leiderschap, netwerken en lobbyen, besluitvaardigheid en politieke sensitiviteit.
2e jaar In de opleiding ligt de nadruk op overheidsmanagement. Ook wordt er aandacht besteed aan de invloed van de Europese wet- en regelgeving op besluiten die in Nederland worden genomen. U krijgt te maken met verschillende werkvormen: van colleges en intervisie tot trainingen en projecten. In het tweede studiejaar gaat u vier dagen op studiereis in Europa. Tijdens deze studiereis bezoekt u belangrijke Europese instanties.
3e jaar Praktijkgericht en gedegen zijn sleutelwoorden voor de opleiding. De colleges worden verzorgd door (gast)docenten met veel praktische ervaring. Tijdens de studie maakt u gebruik van de kennis en ervaring uit uw eigen werkgebied en waar mogelijk voert u opdrachten uit in uw eigen werkomgeving.
4e jaar In het laatste studiejaar van de deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement werkt u aan uw afstudeerscriptie. U kiest een praktijkonderzoek, waarop u wilt afstuderen. Dit kan ook een onderzoek zijn die u in opdracht van uw werkgever uitvoert. Voorbeelden van onderwerpen voor een afstudeerproject zijn: een voorstel schrijven voor de ontwikkeling van een frontoffice voor de afdeling Publiekszaken of een verandertraject binnen de afdeling WMO.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie
havo N&Teconomie
vwo C&Meconomie
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie
vwo N&Teconomie
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Alle aankomende studenten nemen eerst deel aan een intakeprocedure. Tijdens de intake wordt bekeken of de opleiding geschikt voor u is en wordt een werkplekscan opgesteld om vast te stellen of u beschikt over een relevante werkplek. . Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

156 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2012
37% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 HHS
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.3
inhoud3.83.5
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.93.3
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.43.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde / Overheidsmanagement aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 14 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: NHL Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tijdens Bestuurskunde wordt u opgeleid voor beleid- en adviesfuncties bij de overheid of organisaties die in nauwe samenwerking met de overheid opereren, zoals waterschappen of vakbonden. Maar onze studenten worden ook gevraagd om in het bedrijfsleven te komen werken vanwege hun brede kennis. De overheid kent vele lagen: van lokale (gemeenten, provincies) tot landelijke overheden en semi-overheden.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3938gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
88%kans op een vaste baan
63%kans op een voltijd baan
94%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
93%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitSocio-spatial Planning+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • afdelingshoofd
  • afdelingshoofd
  • beleidsadviseur
  • beleidsadviseur
  • manager in de publieke sector
  • organisatieadviseur
  • organisatieadviseur
  • politicus
  • politicus
  • projectmanager bij de overheid
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite