HBO-Rechten

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De juridisering van onze samenleving vraagt om praktisch ingestelde rechtstoepassers die van aanpakken weten. Als HBO-jurist ben je de schakel tussen het recht en de praktijk.

Als je kiest voor HBO-Rechten vind je het interessant om uit te zoeken of burgers, overheden en bedrijven hun verplichtingen wel of niet nakomen. Denk bij voorbeeld aan een hotel die niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Wat gebeurt er met de gasten die al geboekt en betaald hebben? De integratie tussen theorie en praktijk vindt plaats via projecten en groepsopdrachten met een sterk praktijkgerichte inslag. In het eerste jaar orienteer je je, in de hoofdfase krijg je steeds meer vrijheid om zelf je studie-inhoud te bepalen. Je hebt de keuze uit verschillende minoren zoals Arbeidsrecht, Conflictmanagement, Recht en Overheid, De Bedrijfsjurist en International Law. Hierna ga je een halfjaar op stage. Daarna kun je in het vierde jaar nog een minor kiezen of bijvoorbeeld gaan studeren in het buitenland bij een andere hogeschool. Je rondt je studie af door bij een organisatie aan een afstudeeropdracht te werken.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB HBO - Rechten
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39205
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
De deeltijdstudies rechten en SJD

Waarom aan de Hanze?

Wij bieden HBO-Rechten én SJD aan. Het eerste jaar van beide opleidingen is identiek, waardoor je na het eerste jaar probleemloos tussen beide opleidingen kunt switchen. Je krijgt te maken met echte juridische beroepsproblemen van bedrijven en instellingen. Wij bieden je een uitgebreid internationaal stage- en studienetwerk. Tijdens je studie kun je solliciteren naar een leerwerkplek in ons Hanze Juridisch Schrijfcentrum of onze Hanze Rechtswinkel. Hiermee zijn we uniek in Nederland!

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 6 april Groningen
Op vrijdag 6 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar (propedeuse) maak je kennis met de opleiding. Kun je het niveau aan? Bevalt de sfeer? Je komt er achter wat het werk inhoudt en of de opleiding bij je past. Je krijgt vakken als Algemene Inleiding Recht, Privaatrecht, Juridische Methoden & Technieken, Professionele Communicatie en Arbeidsrecht. In het tweede jaar verdiep je je kennis en vaardigheden. In het derde en vierde jaar van je studie kun je steeds meer zelf kiezen, en zo een persoonlijk profiel aanbrengen.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de opleiding. Je oriënteert je in deze periode op je toekomstige werkveld. Wat houdt het werk in? Past de opleiding bij je? Je doet onder meer opdrachten in het kader van overeenkomsten, aansprakelijkheden en geschillen tussen burgers en overheden. Je krijgt vakken als Publiekrecht, Mondelinge- en Schriftelijke Communicatie, Strafrecht, Privaatrecht en Juridische Methoden & Technieken. Je kunt eventueel aan het einde van dit jaar switchen naar SJD.
periode
1234
Inleiding Privaatrecht
Juridische Methoden & Technieken
Professionele Communicatie
Inleiding Publiekrecht
Strafrecht/Strafprocesrecht
Arbeidsrecht
Burgerlijk Procesrecht
Juridisch Argumenteren
Privaatrecht
Bestuursrecht/ Bestuursprocesrecht
Europees Recht
Management & Organisatie
Professionele Communicatie
2e jaar Het tweede jaar bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je volgt vakken als Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Bestuursrecht, Juridisch Argumenteren, Burgerlijk Procesrecht, Juridische Kwaliteitszorg, Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht.
periode
1234
Fiscaal Recht
Ondernemingsrecht
Sociaal Recht
Professionele Communicatie
Burgerlijk Procesrecht
Privaatrecht
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Juridisch Argumenteren
Juridische Kwaliteitszorg
Engels
Europees Recht
Europese excursie
Methoden & Onderzoek
3e jaar In het derde en vierde jaar kun je steeds meer zelf kiezen. Met minoren, keuzevakken, stage en afstuderen kun je een persoonlijk profiel aanbrengen in je studie.
periode
1234
Keuzemodule
Specialisatie keuzevak
Stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar doe je onderzoek en studeer je af.
periode
1234
Schakelprogramma RUG1 keuzevak
Studie in het buitenland keuzevak
afstuderen afstuderen
30 EC
Minor bij andere opleiding2 keuzevak

minors

minor HBO-Bedrijfsjurist

Je werkt een half jaar als bedrijfsjurist aan allerlei juridische vraagstukken.

Zo werk je bijvoorbeeld als bedrijfsjurist van een handelsonderneming in ondergrondse
afvalcontainers aan het opstellen van een contract, beoordeel je de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het plaatsen van een container, adviseer je over fiscale en ondernemingsrechtelijke gevolgen van bepaalde keuzes van je werkgever en onderhandel je over de positie van de onderneming in een tekortkomingssituatie.

minor Recht en Overheid

Binnen de minor Recht en Overheid verdiep je je in de 'spelregels' van de overheid.

Je werkt in een 'real time setting' met opdrachten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld een gemeente, een provincie of juist een bedrijf of groep burgers die met de overheid te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasboringen door de NAM. Zowel burgers als de overheid worden geconfronteerd met de gevolgen van de aardbevingen, wat weer leidt tot juridische vragen en/of conflicten. Welke regels gelden er en welke belangen spelen er? Hoe moet de overheid zich opstellen in deze lastige kwestie? Je onderzoekt
mogelijkheden om conflicten te voorkomen of op te lossen.

minor International Law

Heb jij de ambitie om je cv internationaal te kleuren?

Dan biedt de Engelstalige minor international
Law in het derde jaar een degelijke basis. Je werkt aan internationale cases en doet veel kennis op over het internationale recht. Je zit in een klas met studenten uit verschillende Europese landen, Australië en Zuid-Amerika. Hierdoor bouw je aan een internationaal netwerk en verbeter je je talenkennis.

minor Arbeidsrecht

Binnen deze specialisatie draait het om de thema's 'het binden en boeien van werknemers' en 'het beëindigen van een arbeidsovereenkomst'.

Studenten volgen vakken zoals Arbeidsrecht, Collectief Arbeidsrecht en Arbeidsmediation.
In de integrale opdracht komt de praktijk aan de orde.
Studenten zullen als juridisch medewerker diverse
arbeidsrechtelijke vraagstukken behandelen: een
arbeidsovereenkomst zal juridisch worden gescreend,
een directeur van een fictief bedrijf wordt mondeling
en schriftelijk geadviseerd over de verschillende soorten
contracten voor bepaalde functies. Het ontslagrecht staat centraal in blok twee. In de integrale opdracht adviseren studenten hun cliënt over een
beëindigingsovereenkomst en dienen namens een andere cliënt een ontslagaanvraag in.
De rol van belangenbehartiger wordt beoordeeld tijdens het houden van een 'echte' zitting voor een kantonrechter.

minor Honoursminor Community for Law and Energy Applied Research

De energiesector is zowel Europees als nationaal sterk gereguleerd en heeft de laatste tien jaar een complete transitie doorgemaakt van publieke nutssector naar private sector van publiek belang.

De complexiteit van de energiesector wordt weerspiegeld in het energierecht, een nieuw en zeer divers rechtsgebied dat in Noordwest-Europa sterk in opkomst is.

minorThe energy sector is highly regulated nationally and by Europe and has gone through a complete transition over the last decade from public utilities to private sector of public interest. The complexity of the energy sector is reflected in energy law, a new and very diverse branch of

the law that is rapidly gaining in importance in North-Western Europe

  1. Privaatrecht: Rechtsbijstand of Familievermogensrecht

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Volg je de opleiding HBO-Rechten, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheden die ons instituut biedt om in het buitenland stage te lopen en/of te studeren. We hebben goede contacten met stagebedrijven, hogescholen en universiteiten in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Je moet minimaal 48 studiepunten uit de propedeuse halen om je opleiding te vervolgen. Als je alle studiepunten van het eerste studiejaar behaald hebt, krijg je je propedeuse.
honours-/excellence program Honours Talentprogramma

Het Honours Talentprogramma biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten ruimte om zich bovenop het gewone programma te verbreden en te verdiepen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1854
instellingstarief : € 3115
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Met een mbo-diploma ben je toelaatbaar, tenzij je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' komt. In dat geval gelden er toelatingseisen. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op www.toelatingstoetsen.nl. Kom je uit een ander mbo-domein, dan ben je toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voordat je aan de studie gaat, word je door je studieloopbaangeleider uitgenodigd voor een intake-gesprek.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 200in het eerste jaar
€ 700studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

966 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
219 eerstejaars gestart in 2012
62% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ad Legem
Rechtenstudies

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Yasmina Kaddouri
Yasmina Kaddouri, Student HBO-RechtenIk heb gekozen voor de opleiding HBO-Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen, omdat ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in het recht.

Ik heb hiervoor een MBO opleiding gedaan voor administratief juridisch medewerker. Het recht leek mij erg interessant om mee verder gaan. Dit was mogelijk bij de hogeschool. Het leukste aan de opleiding vind ik de integrale opdrachten. Hierin worden verschillende casussen voorgelegd. Vervolgens wordt van de student verwacht, met behulp van ondersteunende vakken, om deze casussen op te lossen...
Niet alleen ontwikkel ik zo mijn communicatieve vaardigheden, maar heb ik ook veel mensen leren kennen en had ik de mogelijkheid om mijn ervaring te delen met studenten die ook HBO-Rechten studeren. Tevens was ik werkzaam bij de rechtbank als griffier. Ik deed daar bijvoorbeeld getuigenverhoren. Na afloop van de zitting maakte ik een proces-verbaal en verstuurde ik deze naar de partijen.

In het derde jaar heb ik me gespecialiseerd in International Law. Het Europees recht trekt mij nogal, mede doordat onze nationale wetgeving grotendeels afkomstig is van het Europees recht.

Yasmina heeft stage gelopen bij de Legal Aid Clinic van de University of the Western Cape (UWC) in Zuid-Afrika.


lees verder ...
Nynke Walstra
Nynke Walstra,Student HBO-RechtenVoor mijn mbo-opleiding Juridisch-directiesecretaresse heb ik stage gelopen op een advocatenkantoor. Bij deze stage bleek ik meer geïnteresseerd in de juridische kant dan in de secretariële kant.

De advocate aldaar adviseerde mij dan ook om door te studeren. Toen heb ik gekozen voor de opleiding HBO-Rechten.

De specialisatie die ik heb gevolgd is 'privaatrecht'. Deze richting is opgedeeld in twee delen 'Recht en Risico 1' en 'Familie- Erfrecht en vermogensplanning'...
De Hanze Rechtswinkel is een gratis juridisch informatiebureau voor studenten en door studenten met problemen op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, onderwijsrecht, studiefinanciering en consumentenrecht. Ook ben ik nog een tijdje projectleider van de Hanze Rechtswinkel geweest. Ik heb me toen vooral bezig gehouden met de verdere bekendmaking en ontwikkeling van de Rechtswinkel.
Op dit moment heb ik in mijn vrije deel gekozen voor het vak 'crossing borders 2010-2011: preparation for a practical period abroad'. Dit is een vak van de Academie voor Gezondheidsstudies van de hogeschool. Bij dit vak is het de bedoeling om een gezondheidsplan voor een bepaald land op te stellen. Aangezien ik stage ga lopen in Suriname, ga ik dit plan voor Suriname opstellen.

Gedurende mijn studie heb ik nog een tijdje als invalkracht bij het advocatenkantoor, waar ik ook heb stage gelopen, gewerkt. Dit was heel interessant omdat hetgeen je leert dan ook direct in de praktijk wordt gebracht.

Na mijn stageperiode en mijn afstuderen wil ik een werkplek waar ik werken en leren kan combineren. Op deze manier wil ik mijn juridische kennis nog meer verdiepen. Mijn ambitie? Werken binnen een organisatie waar ik me thuis voel en waar ik wat kan betekenen voor mijn medemens!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Hanze
HBO-Rechten
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
322 eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Avans
HBO-Rechten
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Avans
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 Fontys
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 Fontys
HBO-Rechten
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HHS
Law (Engelstalige variant van HBO-Rechten)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/18 Hogeschool Leiden
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/18 HU
HBO-Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 HvA
HBO-Rechten
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 Inholland
HBO - Rechten
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
13/18 NHL
HBO-Rechten
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 NHL Stenden
HBO-Rechten
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 NTI
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
17/18 Saxion
HBO - Rechten
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
124 eerstejaars
58% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
18/18 Windesheim
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met HBO-Rechten
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.33.0
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.63.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 394 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 322 246
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 54% 50%
diploma binnen 5 jaar 25% 35%
doorstuderen 48% 37%
werk op niveau in 1,5 jaar 45%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2220gemiddeld bruto maandloon
27%kans op een vaste baan
60%kans op een voltijd baan
45%kans op een baan op niveau
33%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitArbeidsrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFiscaal Recht+ 81 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Society+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOndernemingsrecht+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPrivaatrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 50 EC pre-master
RijksuniversiteitRecht en ICT+ aanv. eisen
RijksuniversiteitStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
RijksuniversiteitStrafrecht+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • bedrijfsjurist bij een grote onderneming
  • griffier bij de rechtbank
  • juridisch beleidsmedewerker
  • juridisch medewerker bij een branche- of belangenorganisatie zoals de consumentenbond, een vakbond of werkgeversorganisatie
  • juridisch medewerker bij een rechtsbijstandsverzekeraar
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite