Deze opleiding

Economie gaat over schaarste. Als er schaarste is, moeten er keuzes worden gemaakt. Wie belangstelling heeft voor dat keuzeproces én samenhangende problemen, kiest voor economie.

Economie gaat over de beperkte beschikbaarheid van geld, tijd en/of ruimte. En als er schaarste is, moeten er keuzes gemaakt worden. Wie belangstelling heeft voor dat keuzeproces én de problemen die daarmee samenhangen, kiest bewust voor economie. Als je daarnaast je kennis ook graag overdraagt aan anderen, dan ben jij de docent Economie van de toekomst! De lerarenopleiding Economie kent twee opleidingen: Algemene economie en Bedrijfseconomie. Docenten en studenten van de Fontys lerarenopleidingen Geschiedenis, Aardrijkskunde en Economie – de mens & maatschappijvakken – werken nauw samen. Logisch, want zowel tijdens de studie als in de maatschappij vullen deze disciplines elkaar uitstekend aan. Bij succesvolle afsluiting van deze studie ontvang je het getuigschrift hoger beroepsonderwijs Bachelor of Education. Daarmee heb je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. De lerarenopleiding Algemene Economie staat officieel geregistreerd als bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie. De lerarenopleiding Bedrijfseconomie staat officieel geregistreerd als bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieSittard
diplomaB Ed Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35202
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag/avond (Voltijd) Sittard Onderwijs Sittard
Proefstuderen (Voltijd) Sittard Onderwijs Sittard
Open dag/avond (Voltijd) Sittard Onderwijs Sittard
Open dag/avond (Deeltijd) Sittard Onderwijs Sittard

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 6500
toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met ec of m&o
VWO N&Gaangevuld met ec of m&o
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Maangevuld met ec
MBO niveau 4toelaatbaar
HAVO C&Mec
HAVO E&Mtoelaatbaar
HAVO N&Gec of m&o
HAVO N&Tec of m&o

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Sittardonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
44044 studenten aan de Fontys Hogescholen
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Sittard

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Fontys
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/8 Fontys
Leraar Algemene Economie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/8 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
30 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
4/8 HvA
Leraar Algemene Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
5/8 HvA
Leraar Algemene Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
28 eerstejaars
57% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
6/8 HvA
Leraar Algemene Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
48 eerstejaars
33% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
7/8 NHL
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 NHL Stenden
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.3
inhoud3.73.1
docenten3.93.3
studiefaciliteiten43.5
studielast3.83.0
studiebegeleiding3.82.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Algemene Economie aan de Fontys Hogescholen is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3559gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
38%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Leraar Algemene Economie dual educationalgeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoveren educationalgeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • leraar
  • leraar (v)mbo
  • leraar volwasseneneducatie
  • leraar voortgezet onderwijs
bron: CBS